Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu-Jiu

Strada Islaz nr. 2, Târgu – Jiu, Gorj
Tel/Fax : 0253.215550 / 223707
E-mail : cthc_tgjiu@yahoo.com
„Viitorul reprezintă suma tuturor paşilor, inclusiv a celor mici, ignoraţi sau luaţi în râs” Henri Coandă

Scurt istoric al colegiului
Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu-Jiu, judeţul Gorj a fost înfiinţat în anul 1978, ca urmare a cererii tot mai crescute de muncitori calificaţi în domeniile mecanic şi electric din regiune.
La început, unitatea noastră a funcţionat sub denumirea de ,,Grup Şcolar Mecanic IMUPF Târgu – Jiu”, având două clase de liceu şi patru clase de şcoală profesională.
Începând cu anul şcolar 1981-1982, numele şcolii devine ,,Liceul  Industrial nr.5”, pentru ca din anul şcolar 1992-1993 să ia denumirea de ,,Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini”.
Rezultatele bune obţinute de elevi şi cadrele didactice în activitate şi la concursurile naţionale pe meserii, au determinat Ministerul Educaţiei Naţionale, să atribuie unităţii noastre începând cu anul şcolar 2000-2001, denumirea de  Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, conform O.M.E.N. nr. 5075 din 06.11.2000.

Oferta educaţională anul şcolar 2011-2012

Clasa a IX-a învăţământ de zi
Tenician electrotehnist – 1clasă
Tehnician operator tehnică de calcul – 1 clasă
Tehnician mecatronist – 1 clasă
Tehnician transporturi – 1 clasă
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului – 1 clasă

Clasa a IX-a învăţământ seral
Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii – 1 clasă
Tehnician transporturi – 1 clasă

Clasa a XII-a învăţământ seral
Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii – 1 clasă
Tehnician transporturi – 1 clasă

Şcoala de maiştri
Maistru mecanic – 2 clase – FĂRĂ TAXĂ
Şcoala postliceală
Tehnician echipamente periferice şi birotică – 2 clase – FĂRĂ TAXĂ

Oferta educaţională anul şcolar 2011-2012