Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”

Oferta educațională
LICEU – ZI
Tehnician analize produse alimentare     30 locuri
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului    60 locuri
Tehnician chimist de laborator    30 locuri
Tehnician în instalaţii electrice     30 locuri
Tehnician operator tehnică de calcul    30 locuri
Tehnician designer vestimentar    30 locuri
LICEU – SERAL
Tehnician electrotehnist    30 locuri
SCOALĂ POSTLICEALĂ
Maistru electromecanic, aparate de măsură şi automatizări     30 locuri

DE CE COLEGIUL TEHNIC „GENERAL GHEORGHE MAGHERU”?

Pentru că:
oferă o gamă largă de specializări cerute pe piaţa muncii;
formează competenţe în laboratoare, ateliere şi practica la agenţi economici;
asigură performanţa şcolară, elevi olimpici naţionali;
asigură securitatea elevilor (şcoală prevăzută cu sistem de supraveghere video);
derulează proiecte cu parteneriat extern în care sunt implicaţi elevii;
decontează naveta elevilor din afara municipiului;
oferă bursa „Bani de liceu”-180 lei /lună.