Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu-Jiu

Strada: 1 Decembrie 1918, Nr.106
Tel/Fax: 0253- 23 77 10
E-mail: cnsh@spiruharetgorj.ro
Web-site: www.spiruharetgorj.ro

Director : Gheorghe Gorun
Director adj.: Carmen Cosmulescu
Director adj.: Educativ: Gabriela Crudu
Contabil şef: Ancuţa Arsenie

OFERTA EDUCAŢIONALĂ Pentru anul şcolar 2010-2011
Învăţământ primar: 2 clase I
Învăţământ gimnazial: 2 clase a V-a
Învăţământ liceal: 9 clase a IX-a
Filieră teoretică, profil uman
Specializările:
Filologie – lb.lit.română = 30 locuri
Filologie – lb.engleză intensiv = 30 locuri
Filologie – lb.franceză biling = 30 locuri
ştiinţele sociale = 30 locuri
Condiţii: la specializări engleză intensiv şi franceză  bilingv se susţine un test (scris şi oral) la limbile respective.
Filieră teoretică, profil real
Specializările:
Matematică-Informatică engleză bilingv = 30 locuri
Matematică-Informatică intensiv = 30 locuri
ştiinţele naturii = 60 locuri
Condiţii: la specializarea matematică-informatică engleză bilingv se susţine un test (scris şi oral) la limba engleză.
Filieră vocaţională, profil pedagogic.
Specilizare:
învăţământ-educatori = 30 locuri
Condiţii se susţine un test de aptitudini fizice, artistice, muzicale şi interviu.

Performanţe 2010-2011
În anul şcolar care tocmai se încheie, Colegiul Naţional Spiru Haret a dat 23 de olimpici naţional, 3 la limba şi literatura română, 1 la istorie, 1 la latină, 1 la franceză, 2 la engleză, 1 la sociologie, 2 la matematică aplicată, 1 la fizică, 1 la geografie, 1 la informatică, 2 la informatică aplicată, 1 la şah, 4 la pedagogie şi 2 la religie. De asemenea, colegiul s-a remarcat prin participarea la sesiunea naţională de comunicări şi la faza naţională a concursului „Alege, este dreptul tău”, a luat locul II naţional la Programul Euroşcoala şi urmează să participe la finala de la Strassbourg şi a obţinut pentru a doua oară, consecutiv, statutul de „Şcoală europeană”.
Elevii Colegiului Spiru Haret participă, de asemenea, la Concursul Naţional „Tinerii dezbat”, au obţinut cupa oferită de Parlamentul European, după ce au câştigat finala Eurogames.

Discipline opţionale

O caracteristică deosebită a Colegiului Naţional Spiru Haret e aceea că  pune la dispoziţia elevilor 238 de discipline opţionale, numite discipline curriculare la  decizia şcolii, printre care: Limba engleză prin cântec şi joc; Teoria şi practica argumentării; Drepturile omului, drepturile copilului; Istoria Comunismului în România şi altele. Procedura prin care se stabileşte ce opţionale se fac la fiecare clasă este următoarea: comisiile metodice preiau propuneri de la fiecare profesor, rezultatele sunt prezentate şi avizate în Consiliul Profesoral, sunt aduse la cunoştinţa elevilor prin afişare, fiecare profesor are posibilitatea să prezinte elevilor disciplina propusă, elevii fac cerere, iar disciplinele primele clasate se predau la clasa respectivă, în funcţie de numărul stabilit pe an de învăţământ.

Scurt Istoric
Istoria Colegiului Naţional „Spiru Haret” se leagă de începuturile învăţământului public în judeţ Gorj (1832).
În 2007 am sărbătorit 175 ani de existenţă.
Principala menire a şcolii a fost pregătirea învăţătorilor pentru şcolile săteşti. În 1923 s-a construit actualul local, iar şcoala a fost inaugurată în 1925. Ulterior s-a construit Amifteatrul Colegiului.
Din 1932 Şcoala Normală s-a numit „Spiru Haret”
În 1990 s-a reînfiinţat profilul iniţial, cel pedagogic iar in 1999 se transformă în Colegul Naţional „Spiru Haret”, Tîrgu-Jiu.

Resurse Materiale
34 săli de clasă (în care elevii învaţă în două schimburi)
Laboratoare:
Informatică – 4
Fizică
Chimie
Biologie
Cabinete:
Consiliere psihopedagogică
Geografie
Limba engleză
Limba franceză
Religie
Amfiteatru, Sală de muzică
Cantină: 100 de locuri pe serie
Internat: 200 de locuri
Bibliotecă: peste 25.000 Volume
Sală de sport ultramodernă:
2 baze sportive
Dotări laboratoare de informatică:
Conectare permanentă la Internet prin fibră optică
4 reţele formate din: 2x 25buc.
P4, respectiv 2x 15buc. P4
Imprimante
Scanere
Videoproiectoare
Windows XP şi Windows Vista
Office 2003 şi 2007
Soft multimedia