Colegiul Comercial „Virgil Madgearu”: 85 de ani de învăţământ economic la Gorj

Sub semnul prieteniei româno-sârbe, elevii şi cadrele didactice de la Colegiul Comercial „Virgil Madgearu” din Târgu-Jiu au sărbătorit la sfârşitul săptămânii trecute împlinirea a 85 de ani de învăţământ economic în judeţ. Manifestările s-au desfăşurat sub genericul « Zilele Liceului » şi au inclus o adunare festivă, momente artistice, o lansare de revistă dar şi o expoziţie de aplicaţii practice. Totul s-a desfăşurat în prezenţa elevilor şi cadrelor didactice de la Liceul Economic din Niş, şcoală parteneră de mulţi ani pentru CCVM.

Directorii CCVM şi Liceului Economic din Niş la întâlnirea de la sfârşitul săptămânii

Manifestările dedicate celor 85 de ani de învăţământ economic în Gorj au fost onorate de prezenţa reprezentanţilor Prefecturii Gorj-subprefect Marcel Romanescu, Primăriei Târgu-Jiu-viceprimar Ion Roman-Bărbuţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj-inspectorii şcolari generali Justin Paralescu şi Camelia Bibere, B .N .R.-director Gelu Birău, reprezentanţi ai UCB şi ai altor şcoli partenere. Programul manifestărilor ZILELE LICEULUI a fost unul foarte dens, gazdele reuşind un interesant montaj de trecere prin timp cu inserţiuni ale prezentului. Elevii de la CCVM ne-au lăsat să le vedem şi latura artistică, un program folcloric fiind oferit tuturor oaspeţilor. Celor prezenţi li s-a oferit prilejul de a admira şi gusta produsele dintr-o reuşită expoziţie culinară.
Toate manifestările au fost dedicate elevilor şi cadrelor didactice de la Liceul Economic din Niş. Petre Ciungu, directorul CCVM, ne-a declarat în exclusivitate : « Mă bucur că aceste manifestări au avut loc cu participarea delegaţiei de la Niş, 21 de cadre didactice şi 20 de elevi fiind prezenţi în sală. Sunt partenerii noştri de mulţi ani, avem o relaţie foarte bună şi învăţăm unii de la alţii ».

Învăţământul economic gorjean în istorie
Începuturile învăţământului economic pot fi plasate în 1925 când lua fiinţă la Tg-Jiu o şcoală elementară de comerţ, care ulterior, trecând prin mai multe organizări şi reorganizări s-a transformat în Colegiul Comercial „Virgil Madgearu” Tg-Jiu. Această instituţie şcolară şi-a început activitatea la 15 septembrie 1925 cu 47 de elevi înscrişi la cursurile de zi şi 9 elevi particulari în localul Şcolii primare de fete din Târgu-Jiu. Sub conducerea directorului Archir Iancu se vor regăsi şi alţi profesori de la Liceul „Tudor Vladimirescu” şi Şcoala Normală: Constantin Roibănescu, Ion Stănculescu, Ştefan Bobancu, Pompiliu Taşcău ş.a.
Liceul Comercial a fost înfiinţat la 1 noiembrie 1937 prin contopirea Şcolii Elementare de Comerţ şi Şcolii Superioare de Comerţ din Târgu-Jiu. Apariţia noii instituţii şcolare se făcuse încă de la 1 septembrie 1936 când urmare a prevederilor Legii pentru organizarea învăţământului comercial secundar apăruseră Gimnaziul Comercial şi Liceul Comercial de Băieţi Târgu-Jiu. Liceul Comercial avea clădire proprie încă din 1932, local construit prin efortul comitetului şcolar pe str. Tudor Vladimirescu.
Clădirea Liceului Comercial are o întreagă poveste care a început în 1930 sub coordonarea directorului Gheorghe Catană. Locaţia de atunci, aceeaşi în care s-a întors după 1989 Colegiul Comercial « Virgil Madgearu », era destinată iniţial pentru internat la Liceul « Tudor Vladimirescu » şi era ridicată până la acoperiş. Clădirea a fost trecută de autorităţile locale în proprietatea Şcolii Comerciale prin procesul verbal nr 9/19. VII. 1930 al Comitetului Şcolar al Liceului «Tudor Vladimirescu». Clădirea va fi inaugurată parţial la 1 decembrie 1930, cele două şcoli funcţionând alternativ în acest spaţiu. Contribuţii importante au avut în această direcţie : Comitetul Şcolar compus din Pantelică ărbulescu, Jean Demetrescu, Iancu Archir, Iancu Mille, Dumitru Popescu, Gheorghe Cocotti şi Petre Panaiţiu ; doctorul Nicolae Hasnaş care a stăruit în calitatea de senator la începerea construcţiei ; C. Bălănescu ca primar al oraşului, a vegheat şi finanţat construirea acoperişului clădirii ; Costică C. Neamţu, preşedintele Camerei de Comerţ din Craiova, originar din Gorj, care a acordat o subvenţie de 80 000 lei.
În anii comunismului, Liceul Economic a trecut prin multe peripeţii, el funcţionând în diverse locaţii, printre care actuala Şcoală Generală « Pompiliu Marcea » sau actuala Facultate de Inginerie de lângă CNTV. După Revoluţie, acest liceu s-a întors acasă la clădirea din perioada interbelică, acum fiind unul dintre cele mai importante colegii naţionale din Gorj.