Centrul ”Constantin Brâncuși”, un veritabil muzeu dedicat genialului sculptor

Loading

Cea mai importantă instituție care poartă numele marelui sculptor cu origini gorjene, Universitatea ”Constantin Brâncuși” a marcat printr-o serie de manifestări aniversarea nașterii acestuia. Cel mai important moment a fost legat de înființarea Centrului ”Constantin Brâncuși”, un complex cultural care reunește deopotrivă colecții muzeale, o bibliotecă tematică, un centru de cercetare și informare ș.a. La omagierea marelui sculptor au contribuit deopotrivă artistul plastic italian Vincezo Bianchi, Doctor Honoris Causa Magna cum Laudae al UCB, comunicările științifice ale profesorilor universitari Andrei Marga și Adrian Gorun, Adrian Naidin și violoncelul său fermecat dar și o expoziție a artistului Florin Hutium.

Centrul de formare, cercetare și conservare a patrimoniului cultural „Constantin Brâncuși”, Str. Vulcan, nr.21, Tg-Jiu  este într-adevăr o realizare de excepție mai ales în contextual scandalului legat de Muzeul Național ”Constantin Brâncuși”, o instituție fără patrimoniu.

Așa cum remarca prof. univ. dr. Adrian Gorun, președintele Senatului Universității ”Constantin Brâncuși”, ”purtătoare a numelui marelui artist, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu are menirea și datoria de a deveni principala forță spirituală pentru îmbogățirea și fructificarea capitalului cultural moștenit, inclusiv prin inițiative strategice de specializare inteligentă a regiunii. De asemenea, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu își asumă rolul  de agregare a vectorilor de manifestare/acțiune  pentru a  fi elaborate  viziunea și strategia pe termen lung pentru îmbogățirea și fructificarea capitalului brâncușian.”

O instituție necesară

Centrul „Constantin Brâncuși” este unitate a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu destinată formării, cercetării și valorificării patrimoniului cultural.

”Avem convingerea că prin înființarea Centrului ”Constantin Brâncuși”, ca o componentă distinctă a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, vom contribui la o mai bună informare și cunoaștere privind opera și personalitatea părintelui sculpturii moderne, la înțelegerea filosofiei marelui sculptor,  la cunoașterea unui model real de  mare succes, având menirea  să potențeze cercetarea științifică și spiritul inovativ al studenților și întregii comunități academice din Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.”, a subliniat Adrian Gorun.

Prin realizarea acestui centru se realizează introducerea operei și filosofiei  sculptorului  în circuitul valorilor educaționale.Prin laboratorul de cercetare al centrului se va elabora strategia de valorificare a capitalului cultural brâncușian, crearea și promovarea brandului Brâncuși și se pun bazele valorificării eficiente și de durată atât în țară cât și în străinătate.Prin acest Centru se pune în valoare personalitatea lui Constantin Brâncuși, liantul reconectării tuturor românilor la originile culturii tradiționale românești.Prin înființarea Centrului ”Constantin Brâncuși” se va crea  un laborator de cercetare aplicată pentru studenți, dar și un atelier de creație vocațională.

Un patrimoniu impresionant

Patrimoniul Centrului ”Constantin Brâncuși”  va număra peste 1000 de piese (documente, fotografii,  lucrări reconstituite, diorama, medalii,  filme, publicaţii ale profesorilor universitari și exegeților  operei brâncuşiene etc.).

Centrul este structurat în câteva compartimente și săli de expoziții: sală de lectură și bibliotecă, sală pentru proiecții filme (inclusiv în 3D),  atelier Brâncuși,   laborator cercetare, săli pentru expunere sculpturi, fotografii, documente, sala Brâncuși după Brâncuși și sala Vicenzo Bianchi.

Înființarea Centrului ”Constantin Brâncuși”  va facilita studenților fixarea cunoștințelor practice, precum și desfășurarea de cursuri și seminarii modulare: Studiul Desenului  și al culorii, Cromatologie, Studiul Modelajului, Compoziția Sculpturii, Design, Fotografie artistică,  atât pentru studenții programelor de Licență, cât și pentru cei de la  programele de Master ale Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

”Pentru realizarea Centrului ”Constantin Brâncuși”-a ținut să declare Adrian Gorun-  am solicitat  sprijinul calificat din partea experților de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane – Deva, renumit pentru bogata experiență în recuperarea  și conservarea  marilor  noastre valori, dar și implicat  în derularea unor proiecte de mare anvergură, cu care am încheiat un protocol de colaborare pentru acest demers.”

Profesorul Adrian Gorun a ținut să precizeze celor prezenți la evenimente: ”Mulțumim doamnei Gherghina Boda, doamnei Cristina Mitar și domnului Dumitru-Cătălin Rogojanu pentru tot sprijinul acordat.
Realizarea Centrului ”Constantin Brâncuși” a fost posibilă prin contribuția reputatului sculptor brâncușolog Vicenzo Bianchi și implicarea deosebită a domnului prof.univ.dr. Andrei Marga, domnului prof.univ.dr. Adrian Gorun, domnului prof.univ.dr. George Niculescu, domnului prof.univ.dr. Lucian Medar, prof.univ.dr. Ion Mocioi, doamnei prof.univ.dr. Adina Claudia Neamțu, domnului conf.univ.dr. Liviu Neamțu, doamnei Angelica Necșuleasa, domnului prof. Dan Pupăză, domnului prof. Cornel Șomâcu, domnului conf.univ.dr. Emil Șchiopu.”