Burse de merit pentru elevii de origine rromă

Agenţia Naţionala pentru Romi (A.N.R.) vă aduce la cunoştinţă relansarea Concursului naţional de burse de merit pentru semestrul I al anului şcolar 2009-2010, în cadrul proiectului „Educaţia copiilor romi – calea spre un loc de muncă stabil” implementat de către ANR, în parteneneriat cu Roma Education Fund (REF). Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR) şi Asociaţia Pakiv România. Din nefericire, în Gorj  nu s-a realizat numărul de burse de merit prevăzut in proiect.
Concursul este adresat elevilor romi din clasele a X-a, a XI-a. a XII-a si a XIII-a. Candidaţi eligibili trebuie să aparţină etniei romilor, să fie înscrişi într-un liceu din România, să aibă media generala cei puţin 9 si 10 la purtare la sfârşitul anului şcolar 2008-2009.
Proiectul „Educaţia copiilor romi – calea spre un loc de muncă stabil” promovează măsuri specifice, complementare sistemului de învăţământ. În scopul facilitării accesului la educaţie al copiilor romi, proiectul este finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la doamna Costaiche Ramona. mentor pentru judeţul Gorj. telefon: 0758.225.943. Potrivit inspectorului şcolar Cristinel Gârdu, criteriile de acordare a acestor burse sunt următoarele: câştigătorii locurilor I, II si III la fazele naţionale ale olimpiadelor pe discipline; elevii calificaţi la olimpiadele internaţionale; altor categorii de elevi care obţin rezultate de valoare in manifestări interne si internaţionale; elevii înscrişi in clasele a X-a, a Xl-a, a XII-a si a XIII-a, care au obţinut cel puţin media generala 9.00 si 10 la purtare, la sfârşitul anului şcolar 2008-2009.

One Comment on “Burse de merit pentru elevii de origine rromă”

  1. Ma bucur ca mai sunt oameni care se mai gandesc si la noi,elevii,o astfel de bursa pe unii dintre noi ne ajuta foarte mult,chiar daca nu este o suma considerabila dar conteaza pentru ca se aduna la bugetul familiei si astfel ne putem ”ajuta parintii cu acesti bani chiar daca suntem in scoala”

Comments are closed.