Bilanț la sfârșitul primului an al unui proiect european inedit

  Inspectoratul Școlar Județean Gorj are calitatea de lider de consorțiu pentru 13 unități școlare , în cadrul Proiectului Erasmus+ Acreditare 2022-1-RO01-KA121-SCH-0000611865, coordonator insp.șc. Angelica Necșulea. Toate unitățile de învățământ membre ale Consorțiului de acreditare Erasmus+ sunt școli din mediul rural sau au arondate structuri din mediul rural. Bilanțul primului an este unul extrem de încurajator.

  Profesorii din consorțiul constituit de Inspectoratul Școlar Județean Gorj, participanți la cele două mobilități,  au beneficiat de cursuri de formare la standarde europene.   Proiectul a urmărit îmbunătățirea procesului de predare-învățare prin intermediul activităților nonformale, promovarea metodelor și tehnicilor moderne, centrate pe elev, de tip team building,  în vederea cultivării spiritului de echipă. S-a urmărit aplicarea principiului incluziunii în educație, îmbunătățirea calității actului educațional, creșterea interesului cadrelor didactice de a participa  la stagii de formare în străinătate.

 Activitățile foarte diverse au avut ca scop însușirea  de bune practici. Aceste bune practici fac și subiectul Ghidului metodic ,, PAȘAPORT NONFORMAL. Exemple de bune practici pentru activități nonformale’’- produsul proiectului. În data de 25 iulie 2023, a avut loc la Târgu-Jiu Conferința  finală a acestui proiect foarte amplu.

Conferință de final

   Conferința s-a desfășurat în sistem hibrid și s-a bucurat de prezența doamnei inspector școlar general, prof. dr. Marcela Mrejeru care, în cuvântul de deschidere, a subliniat faptul că școlile din mediul rural din județul Gorj se bucură de aceleași oportunități de dezvoltare ca și celelalte unități de învățământ. Domnul Ricardo Querido Marques, președinte al Asociației furnizoare Edu2grow din Portugalia i-a încurajat pe profesorii prezenți la conferință să participe și la alte activități de formare și, de asemenea, să se implice în cât mai multe proiecte.

   În cadrul Conferinței, într-o atmosferă plăcută și prietenească creată de bucuria revederii, reprezentanții unităților de învățământ membre ale  Consorțiului de acreditare au prezentat produsele finale. Diversitatea și amploarea acestora au arătat faptul că proiectul s-a dovedit o investiție valoroasă pentru învățământul din județul Gorj. Inspectoratul Școlar a reușit, prin activitățile coordonate, să dezvolte în rândul profesorilor competențe care să conducă la implementarea metodelor inovative, menite să identifice și să dezvolte abilitățile personale ale elevilor, să le completeze cu unele noi, într-un proces continuu de învățare.

 Ca o încoronare a rezultatelor obținute, proiectul va continua și anul viitor, cu implicarea altor unități de învățământ , interesate să promoveze educația nonformală, să dezvolte spiritul de colaborare în echipă, comunicarea, încrederea, să consolideze relațiile interumane, să optimizeze rezultatele școlare.