Bătaie pentru liceele gorjene

În perioada 18-25 iunie 2009, peste 4000 de elevi din Gorj şi judeţele învecinate au completat fişe de opţiuni pentru repartizarea computerizată. Pe 3 iulie elevii vor ştii unde au fost repartizaţi, chiar şi corigenţii putând accesa locuri în septembrie. Din cele 31 de locuri la liceu pentru elevii rromi, doar 5 au fost ocupate. Emoţiile cele mai mari pentru părinţi şi elevi abia acum încep.

Elevii care au completat fişa cu opţiuni pentru locurile la liceu aşteaptă cu emoţie rezultatele
Elevii care au completat fişa cu opţiuni pentru locurile la liceu aşteaptă cu emoţie rezultatele

Elevii care au promovat clasa a VIII-a şi părinţii acestora, asistaţi de profesorii diriginţi, au completat în perioada 18 – 25 iunie 2009, inclusiv, fişele de înscriere în vederea repartizării computerizate. Aceeaşi operaţiune au făcut-o şi absolvenţii clasei a VIII-a din alte judeţe, dar în centrul special desemnat din judeţul nostrum, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj.
Înscrierea în liceele din Gorj se face fără examen, pe baza mediei de admitere, compusă din media generală obţinută la tezele cu subiect unic (respectiv la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv, ori la testele naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004-2007) şi media generală de absolvire a claselor a V-VIII. Ambele au o pondere de 50% fiecare. Excepţie fac liceele/clasele pentru care s-au susţinut probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care s-au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă

Fişele depuse, încep verificările
După introducerea fişelor în baza naţională de date, corectitudinea datelor de pe fişa aflată în sistem trebuie verificată de fiecare elev la şcoala de provenienţă, prin compararea fişei originale cu fişa de control tiparită de aplicaţie. În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) media generală obţinută la tezele cu subiect unic;
b) media generală de absolvire a claselor V-VIII;
c) media notelor obţinute la proba de limba şi literatura română din cadrul tezelor cu subiect unic;
d) media notelor obţinute la proba de matematică din cadrul tezelor cu subiect unic;
e) media notelor obţinute la proba de limbă maternă din cadrul tezelor cu subiect unic, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

Trei repartizări pentru elevi
Prima repartizare computerizată în învăţământul liceal a absolvenţilor clasei a VIII-a va avea loc vineri, 3 iulie 2009. În ziua imediat următoare (4 iulie), unităţile de învăţământ gimnazial vor afişa listele cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi lista cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti. În data de 6 iulie, fiecare unitate de învăţământ liceal va afişa lista candidaţilor repartizaţi în acea unitate. O a doua etapă a repartizării computerizate este programată în data de 13 iulie şi se adresează candidaţilor care au participat şi au rămas nerepartizaţi după prima etapă sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapă de admitere. Numărul de locuri alocate pentru clasa a IX-a (221.000), la învăţământul de zi, este cel puţin egal cu numărul absolvenţilor din promoţia anului 2009 (aproximativ 213.000).
În intervalul 1-10 septembrie va avea loc o ultimă repartizare a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapele precedente, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare.