Bani pentru seceta 2015

secetaAcordarea ajutorului de stat pentru suprafetele agricole afectate de secetă, în anul 2015 începe.
Centrul judetean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA. Gorj) informează potenţialii beneficiari că până în data de 02.12.2015 se pot depune cererile aferente schemei de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015.
Beneficiarii ajutorului de stat sunt producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţie agricolă primară, respectiv: producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; producători agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate