Bacalaureat 2010: examenul de finalizare a liceului la etapa orală

5711  elevi de clasa a XII-a din judeţul Gorj au susţinut în această săptămână prima probă a examenului de Bacalaureat. Este o premieră ca acest examen să fie susţinut în timpul anului şcolar. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba şi literatura română  va fi urmată de proba de competenţe digitale care va avea loc în luna aprilie iar cea la o limbă de circulaţie internaţională în luna mai 2010. Examenul se susţine în fiecare dintre liceele Gorjului, cu excepţia celui de la Roşia Jiu, şi nu presupune riscul nepromovării, obligatorie fiind doar prezenţa.

Liceenii gorjeni au fost examinaţi oral de proprii lor profesori de limba română
Liceenii gorjeni au fost examinaţi oral de proprii lor profesori de limba română

Începutul acestei săptămâni s-a făcut în Gorj sub semnul probei orale de Limba şi literatura română la Bacalaureat. Nu au fost probleme, mai ales că profesorii de specialitate au fost instruiţi la sfârşitul săptămânii trecute de către Camelia Bibere-inspector şcolar general adjunct şi Daniela Bogea-inspector şcolar de specialitate. Elevii nu pică un asemenea examen, ci primesc un certificat de competenţă lingvistică. Părerea specialiştilor este că acest tip de evaluare a probei orale îi favorizează pe elevi, ţinând cont de faptul ca universităţile şi operatorii economici vor putea include în criteriile de admitere/angajare nivelul de competenţa lingvistică de comunicare orală în limba română, obţinut de candidat la examenul de bacalaureat. Potrivit informaţiilor oferite de Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, în judeţul nostru s-au înscris 5711 elevi să susţină prima probă a Bacalaureatului, au fost deschise 36 de centre de examen şi au fost implicaţi 114 profesori de limba şi literatura română.

Urmează Informatica
În luna aprilie 2010, elevii de clasa a XII-a sau a XIII-a vor fi evaluaţi asupra modului în care ştiu sau nu ştiu să folosească computerul. În Gorj vor fi ceva emoţii în plus deoarece la recenta simulare au fost probleme la conectarea cu site-ul MECTS. Aşa cum ne declara Camelia Bibere, inspector şcolar general adjunct al judeţului Gorj-Informatica are statutul de probă obligatorie în cadrul examenului de bacalaureat, pentru elevii de la toate filierele şi profilurile. Susţinerea acestei probe este o condiţie necesară pentru participarea la probele scrise.  Gradul de dificultate al subiectelor este de nivel mediu.
Pentru fiecare centru de examen vor fi furnizate de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar mai multe pachete distincte de fişiere. Fişierele din fiecare pachet vor fi formate din aceleaşi elemente de principiu (de exemplu o zonă de text, o imagine, un tabel etc.), dar aceste elemente vor avea un conţinut distinct pentru fiecare pachet în parte. Toate pachetele vor fi distribuite pe calculatoarele din laborator, în ordine, astfel încât oricare două calculatoare care se învecinează să aibă pachete diferite.Astfel, toţi elevii care vor susţine proba în aceeaşi zi vor primi acelaşi subiect, dar prelucrările menţionate în cerinţe vor fi realizate asupra unor pachete de fişiere individuale.
Accesul la reţeaua Internet este permis numai în primele 30 de minute de la primirea subiectelor, timp în care se recomandă rezolvarea cerinţelor specifice.Evaluarea se realizează pe baza fişierelor prelucrate conform cerinţelor din subiect, precum şi pe baza răspunsurilor furnizate de către elev, completate pe foaia de examen. În funcţie de punctajul obţinut, se va stabili nivelul de competenţă digitală a candidatului, după cum urmează:  0-25 puncte – utilizator începător; 26-50 puncte – utilizator de nivel mediu; 51-74 puncte – utilizator avansat; 75-100 puncte – utilizator experimentat.

Proba limbii străine
Proba de evaluare a competentelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţionala se va desfăşura în trei etape: proba scrisă – 90 minute (înţelegerea textului scris, exprimare scrisă); exprimarea orală – 10 – 15 minute; înţelegerea textului audiat – 20 minute.
Modelele propuse au un grad mediu spre avansat de dificultate, subiectul care îi va departaja în obţinerea nivelului de competenţă fiind subiectul al III-lea, care va solicita o maxima atenţie a elevilor pentru a putea audia textele autentice în limba standard.
Nivelul stabilit prin certificatul de competenta obţinut merge până la B1 (nivel-prag) – B2 (nivel avansat sau utilizator independent) conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi, permiţând deţinătorului să-l folosească, ori de câte ori o situaţie nou creată o impune.  Certificatul obţinut de elev în clasa finală a liceului va avea un statut ştiinţific care să-i asigure audienţa socială adecvată unui asemenea tip de document.