Yasmine Polacek, pe drumul muzicii
19 March 2019 | No Comment

O tânără din Târgu Jiu a ajuns, până la vârsta de 18 ani, să urce pe scene de prestigiu ale cântecului și, nu doar atât, ci s-a întors acasă cu multe premii și trofee. Yasmine …

Read the full story »
Special

Politică

Istorie

Gorjul

Patrimoniu

Home » Archive by Author

Articles by Ion Elena

Dumbrava Tismana
7 July 2010 | Comments Off on Dumbrava Tismana
Dumbrava Tismana

Cu soarele pe umeri, Parângul îşi limpezeşte faţa în mătasea perdelelor de ceaţă uitate peste orizont de ploile hoinare ale lui iulie. O nouă dimineaţă risipeşte răsăritul peste crugul izvoarelor din munţi. Olimpul Olteniei îşi …

Iunie, după solstițiu …
30 June 2010 | Comments Off on Iunie, după solstițiu …
Iunie, după solstițiu …

Plecase bine vara peste noi. Au venit apoi valuri, valuri,  ploile. Furtunile au întors din loc rânduielile. Mai vuiesc munţii de atâta zarvă, iar dimineţile încă nu-şi trag de pe faţă perdelele umezi ale cerului. …

Cununi de Sânziene
23 June 2010 | Comments Off on Cununi de Sânziene
Cununi de Sânziene

Vara aceasta şi-a vălurit solstiţiul cu perdele de ploi repetate, însoţite de tot alaiul ceresc, de atâtea alte misterioase dezlănţuiri ale împărăţiilor înalte, sub care dealurile şi-au acoperit poienile şi livezile cu broboade de păduri …

Aduceţi paradisul înapoi!
16 June 2010 | Comments Off on Aduceţi paradisul înapoi!
Aduceţi paradisul înapoi!

Iar a scăpătat iunie cu valuri de căldură pes­te Valea Motrului. Pri­vit dinspre fruntea Teho­mirului, râul sclipeşte adânc,  furişându-se ca un ba­laur din poveste pe lângă pintenii de piatră tocită din Coasta Brebinei. Aici, cu  …

Lacrimile Cernei
8 June 2010 | Comments Off on Lacrimile Cernei
Lacrimile Cernei

Ocrotit de zei, râul îşi poartă încă legendele prin deschideri misterioase. Cărările, vegheate de sălbăticie şi mister, urcă  prin vuiet de codru şi freamăt  de izvoare, purtând la deal şi la vale taina inimilor şi …

„Pe fir de baladă”, artă şi zbor de copil
2 June 2010 | Comments Off on „Pe fir de baladă”, artă şi zbor de copil
„Pe fir de baladă”, artă şi zbor de copil

Am fi vrut să ştim cum a fost în primul an de festival, la primul cântec al copiilor talentaţi, la primul pas de dans sau la prima suită ce a înşiruit pe scenă, în ritmul …

Tismana, cu flori în pridvor
25 May 2010 | Comments Off on Tismana, cu flori în pridvor
Tismana, cu flori în pridvor

Dimineţile dezmiardă cu fiecare zi valea râului învăluit de legede. De pe tăpşanul mănăstirii, răsăritul se vede peste coline, tot limpede, tot curat, tot plin de lumină şi scăldat de roua lui mai. Dinspre vârfuri …

Proiect POSDRU: 350 de elevi din Gorj participă la activități
12 May 2010 | Comments Off on Proiect POSDRU: 350 de elevi din Gorj participă la activități
Proiect POSDRU: 350 de elevi din Gorj participă la activități

Inspectoratul Școlar Județean Gorj derulează în perioada următoare un Proiect POSDRU în 10 școli din județ. Circa 350 de elevi vor fi antrenați în activități de mai multe genuri.Se dorește implicarea copiilor din mediul urban …

A înflorit liliacul!
5 May 2010 | Comments Off on A înflorit liliacul!
A înflorit liliacul!

Suntem la bună vreme după echinocţiu şi spectacolul primăverii continuă. Scăpată din deschiderile astrelor, luna lui Florar s-a coborât printre noi cu ambiţii scoase din filele calendarului şi aceleaşi nebănuite frumuseţi. Acolo, lângă pridvorul cerului,  …

Imagini în cuvinte: Miracolul înfrunzirii
28 April 2010 | Comments Off on Imagini în cuvinte: Miracolul înfrunzirii
Imagini în cuvinte: Miracolul înfrunzirii

Niciodată primăvara nu lasă codrul nemângâiat de vraja spectaculoaselor redeşteptări, aşteptate şi urmărite de noi toţi cu multă răbdare şi speranţă, chiar de la revenirea în viaţa noastră a minunatului şi fecundului anotimp. Mirifice şi …

În Săptămâna Luminată
13 April 2010 | Comments Off on În Săptămâna Luminată
În Săptămâna Luminată

În acest an, sărbătorile Sfintelor Paşti au fost trimise mai către echinocţiu, astrele au vrut să aducă mai devreme primăvara, împăcare şi iertarea în sufletele oamenilor, prea încercate de fărădelegi şi potrivnice vremuri. Ne-am bucurat …

Imagini în cuvinte: Un pom pentru rostul vieţii
30 March 2010 | Comments Off on Imagini în cuvinte: Un pom pentru rostul vieţii
Imagini în cuvinte: Un pom pentru rostul vieţii

Sub genele norilor risipiţi în bulgări peste orizonturi primăvăratice, ultimele poveri ale iernii se-adună-n şiroiri peste ţarină şi lacrimile înmiite ale zăpezii se sting spre miezul pământului primenind forţele ascunse şi edificatoare ale mirajului germinării. …

Imagini în cuvinte: Peştera Muierilor, minunea din Baia de Fier
24 March 2010 | Comments Off on Imagini în cuvinte: Peştera Muierilor, minunea din Baia de Fier
Imagini în cuvinte: Peştera Muierilor, minunea din Baia de Fier

La doi paşi de umerii munţilor, între două  localităţi pitoreşti ale Gorjului, Novaci şi Polovragi, curge în zbucium despletindu-şi unda în fuioare argintii apa râului Galbenu. Pentru cel ce doreşte a-şi linişti inima şi gândul …

Imagini în cuvinte: Sărut mâna, Mamă!
10 March 2010 | Comments Off on Imagini în cuvinte: Sărut mâna, Mamă!
Imagini în cuvinte: Sărut mâna, Mamă!

Prin zvon de anotimp, răscoliţi de încercări şi amintiri, ne-ntoarcem iar spre răsărit de viaţă. De-acolo, din adâncimi de vreme, printre ferestre de gând, se iveşte mama, aceea pe care o sărbătorim an de an, …

De Mărţişor
3 March 2010 | Comments Off on De Mărţişor
De Mărţişor

De pe căciula Parângului, iarna ne face cu mâna. Se lasă spre înalturi şi se pierde-n zările nesfârşite. Peste creştetul ei adie val cald de primăvară. Vântul domol se lasă tăcut peste ţinuturi, dezmeticind mugurii …