Austeritate este cuvântul de ordine în şcoli

În această săptămână la nivelul fiecărei şcoli cu personalitate juridică din judeţul Gorj se fundamentează proiectul de şcolarizare pentru anul şcolar viitor. Totul se face pe baza costurilor pe elev care se vor aplica din această toamnă. Cu cât sunt elevi mai mulţi la clasă, vor fi bani pentru salarii din septembrie 2010.

În şcolile Gorjului vor fi mai puţini bani ca în anii trecuţi
În şcolile Gorjului vor fi mai puţini bani ca în anii trecuţi

Decizia privind cifra de şcolarizare se va lua la nivelul inspectoratelor şcolare, în funcţie de specificul fiecărui judeţ. Măsurile pe care MECTS le consideră aplicabile nu necesită schimbări legislative. Ministerul Educaţiei atrage atenţia inspectorilor generali şcolari că au întreaga responsabilitate faţă de deciziile pe care le iau în reorganizarea şi eficientizarea reţelei şcolare şi ca MECTS nu va accepta nici o măsură care nu respectă legea sau poate avea drept consecinţă perturbări ale procesului educativ de la standardele de calitate stabilite de lege.

Măsuri de austeritate
Dintre propunerile celor 42 de inspectorate şcolare judeţene, MECTS a reţinut următoarele tipuri de măsuri:O singură unitate de învăţământ cu personalitate juridică la nivel de comună;Comasarea claselor paralele cu efective sub media prevăzută de lege, fără a se depăşi numărul maxim de elevi la clasă, prevăzut de legislaţia în vigoare;Predarea disciplinei “Educaţie fizică” la învăţământul primar de către învăţători, fără a afecta normele didactice ale titularilor profesori de educaţie fizică;  Reorganizarea centrelor bugetare; Încadrarea pe numărul minim de ore prevăzute de planurile cadru în vigoare;  Efectuarea orelor de laborator tehnologic cu clasă întreagă; În unităţile de învăţământ vocaţional şi liceele tehnologice în care există clase paralele de elevi având specializări/calificări diferite cu efective sub medie – efectuarea orelor de cultură generală cu clasă întreagă şi separat numai a orelor de specialitate;Reducerea numărului claselor de învăţământ seral şi compensarea prin creşterea numărului de clase cu frecvenţă redusă pentru clasele de început de ciclu;Majorarea efectivelor minime de preşcolari/elevi care permit dobândirea personalităţii juridice a unităţilor de învăţământ; Organizarea claselor I, V şi IX din unităţile de învăţământ din mediul urban la limita maximă prevăzută de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Reducerea numărului de clase urmare a scăderii numărului de elevi; Desfiinţări de clase cu predare în regim simultan, ţinând cont de mijloacele de transport şi de infrastructura existente;Reducerea numărului claselor de învăţământ postliceal finanţate de la buget, prin compensare cu clase cu taxă;Stabilirea obligaţiei de catedră la 6 ore/săptămână pentru directori şi directori adjuncţi în fostele 8 judeţe pilot;Reorganizarea serviciilor de secretariat şi tehnico-administrativ; Externalizarea serviciilor de pază etc.

One Comment on “Austeritate este cuvântul de ordine în şcoli”

  1. As vrea sa stiu, pentru parintii mei, ce se intampla cu Liceul Industrial Nr. 3 din urmatorul an scolar. Se pune problema desfiintarii acestei institutii scolare. Va rog sa imi raspuneti daca cunoasteti amanunte. Multumesc!

Comments are closed.