ARHIVE Cum arătau propunerile din anul 1967 privind delimitarea comunelor Raionului Gilort?

 7,429 total views

După desfiinţarea judeţelor prin Legea nr. 5/1950 au fot înfiinţate regiunii compuse din raioane, oraşe şi comune. Ca urmare a modificărilor şi îmbunătăţirilor din  anii 1953, 1956, 1960 şi 1964 aduse legii pentru organizarea administrativ-economică a teritoriului ţării, numărul comunelor asupra cărora a avut competenţa teritorială Raionul Gilort, a variat în perioada 1952–1968 între 25 şi 42.

Fondul de arhivă provenit de la această instituţie administrativă se păstrează la Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale. Printre documentele preluate se păstrează şi un dosar ce conţine lucrările privind îmbunătăţirea organizării împărţirii administrative teritoriale cu propuneri de delimitare a comunelor din Raionul Gilort. Printre documentele din acest dosar se regăseşte şi proces-verbal încheiat în data de 19 noiembrie 1967 al şedinţei Biroului Comitetului Raional de Partid cu propropunerile privind gruparea celor 42 de comune existente în 23 de comune, după cum urmează:

1. Comuna Alimpeşti să fie alcătuită din satele comunei Alimpeşti şi satele actualei comune Sîrbeşti, cu reşedinţa în satul Alimpeşti.

2. Comuna Albeni să fie alcătuită din satele comunei Albeni şi satele actualei comune Negoieşti, cu reşedinţa în satul Albeni.

3. Comuna Baia de Fier să fie alcătuită din satele comunei Baia de Fier şi satele Buiceşti şi Cernădia ale actualei comune Cernădia, cu reşedinţa în satul Baia de Fier.

4. Comuna Bărbăteşti să fie alcătuită din satele comunei Bărbăteşti şi satele Vierşani şi Rogojina ale actualei comune Jupâneşti, cu reşedinţa în satul Bărbăteşti.

5. Comuna Bengeşti să fie alcătuită din satele comunei Bengeşti şi satele actualei comune Ciocadia, cu reşedinţa în satul Bengeşti de Sus.

6. Comuna Berleşti să fie alcătuită din satele comunelor Scrada şi Bârzeiu,  cu reşedinţa în satul Berleşti.

7. Comuna Bibeşti să fie alcătuită din cele 9 sate ale actualei comune Săuleşti cu excepţia satului Poieni care se propune să treacă la comuna Aninoasa, raionul Filiaşi, cu reşedinţa în satul Bibeşti.

8. Comuna Bumbeşti-Piţic să fie alcătuită din actuala comună Bumbeşti-Piţic, cu reşedinţa în satul Bumbeşti-Piţic.

9. Comuna Bustuchin să fie alcătuită din satele actualei comune Pojaru şi satele Poieniţa, Poiana şi Stejaru de la comuna Poiana Seciuri şi satul Popeşti de la comuna Logreşti-Moşteni, totalizând un număr de 11 sate, cu reşedinţa în satul Bustuchin.

10. Comuna Căpreni să fie alcătuită din satele actualei comune Căpreni, satul Baloşani din comuna Baloşani şi satul Bulbuceni din comuna Poiana, raionul Filiaşi, cu reşedinţa în satul Căpreni. Satele Toiaga şi Ulmetul de la comuna Baloşani se propun să treacă de comuna Stoina, raionul Filiaşi.

11. Comuna Cărpiniş să fie alcătuită din satele actualei comune Cărpiniş şi satele Crasna din Vale, Crasna Ungureni, Drăgoeşti-Dumbrăveni şi Hotin de la comuna Dumbrăveni, cu reşedinţa în satul Cărpiniş.

12. Comuna Hurezani să fie alcătuită din satele actualei comune Hurezani, satele actualei comune Negreni şi satul Totea de Frumuşei de la comuna Licurici, cu reşedinţa în satul Hurezani.

13. Comuna Novaci să fie alcătuită din satele actualei comune Novaci, satele actualei comune Pociovaliştea şi satele Berceşti şi Vlădoi de la comuna Cernădia, cu reşedinţa în satul Novaci-Români.

14. Comuna Polovragi să fie alcătuită din satele actualei comune Polovragi, cu reşedinţa în satul Polovragi. La propunerea Biroului Raional de Partid Horezu, regiunea Argeş, ca satul Cerna din actuala comună Izvorul-Rece să fie grupat cu comuna Plovragi, Biroul Raional de Partid este de acord şi propune comisiei regionale să aprobe această propunere.

15. Comuna Prigoria să fie alcătuită din satele actualei comune Prigoria şi satul Zorleşti de la comuna Zorleşti, cu reşedinţa în satul Prigoria.

16. Comuna Roşia de Amaradia să fie alcătuită din satele actualei comune Prigoria, satele Becheni şi Dealul Viei de la comuna Zorleşti şi din satele Rugetu şi Seciurile de la comuna Poiana Seciuri, cu reşedinţa în satul Roşia de Sus.

17. Comuna Săcelu să fie alcătuită din satele actualei comune Săcelu şi satul Buzeşti de la comuna Dumbraveni, cu reşedinţa în satul Săcelu.

18. Comuna Scoarţa să fie alcătuită din satele actualei comune Scoarţa şi satele comunei Bobu, cu reşedinţa în satul Scoarţa.

19. Comuna Stejari să fie alcătuită din actualele comune Stejaru-Hurezani şi Piscoiu, cu satele lor componente cât şi satul Dealul Leului de la actuala comună Slăvuţa, raionul Filiaşi, cu reşedinţa în satul Stejari.

20. Comuna Târgu Cărbuneşti să fie alcătuită din comunele Târgu Cărbuneşti, Pojogeni, cu toate satele componente precum şi satele Curteana şi Măceşu de la actuala comună Creţeşti, satele Licurici, Rogoci, Frumuşei de la actuala comună Licurici şi satele Vidn, Pârâu-Boia, Cula, Boia, Jupâneşti, Boziana şi Reslău de la comuna Jupâneşti, cu reşedinţa în satul Târgu Cărbuneşti.

21. Comuna Târgu Logreşti – Moşteni să fie alcătuită din satele actualei comune Târgu Logreşti şi din satele Logreşti-Moşteni, Măru, Tereujani, Seaca şi Cetatea de la comuna Logreşti, cu reşedinţa în satul Târgu Logreşti.

22. Comuna Ţicleni să fie alcătuită din satele actualei comune Ţicleni şi satele Floreşti şi Creţeşti, cu reşedinţa în satul Ţicleni.

23. Comuna Vladimir să fie alcătuită din cele 7 sate care formează împreună comunele Vladimir şi Andreeşti, cu reşedinţa în satul Andreeşti.

După anul 1968, s-a revenit la organizarea administrativ-teritorială bazată pe judeţe, oraşe şi comune.

                                                                                                               Dan Băluţoiu