Aproape 300 de manageri în învăţământul gorjean

291 de cadre didactice din judeţul Gorj au fost admise în etapa a doua de accedere în Corpul Naţional de Experţi în Managementul Educaţional. Lista cu rezultatele obţinute în urma evaluării portofoliilor a fost publicată la sfârşitul săptămânii trecute. La sfârşitul lunii aprilie 2012 vom afla lista definitivă a experţilor în managementul educaţional.

ISJ Gorj are termen până la 30 aprilie 2012 să completeze lista finală a experţilor în management educaţional
ISJ Gorj are termen până la 30 aprilie 2012 să completeze lista finală a experţilor în management educaţional

Înscrierile în Corpul Naţional de Experţi în Managementul Educaţional s-au desfăşurat în perioada 27 februarie – 12 martie, 377 de cadre didactice  din judeţul Gorj fiind admise în etapa de selecţie online. În perioada 14-20 martie 2012 s-a desfăşurat o altă etapă, aceea a depunerii portofoliului de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online la I.S.J. Gorj, în timp ce evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul I.S.J. Gorj, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a avut loc în intervalul 23 martie – 5 aprilie.
Din cei 377 de candidaţi admişi iniţial, după completarea formularului de selecţie online, portofoliile a 19 dintre aceştia au fost respinse de către evaluatori deoarece dosarele lor nu întruneau toate criteriile prevăzute la art. 2 din Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional.
Lista cu rezultatele evaluării portofoliilor a fost publicată la finalul săptămânii trecute. Astfel, din cei 358 de candidaţi rămaşi, 291 au fost admişi în corpul naţional de experţi în management educaţional, reuşind să justifice cu documente obţinerea a minim 70 de puncte din totalul de 100. De precizat că 50 de cadre didactice au obţinut punctajul maxim. Eventualele contestaţii pot fi depuse la ISJ Gorj, respectiv la MECTS pentru inspectorii şcolari, în intervalul 9 – 13 aprilie 2012. Listele finale cuprinzând candidaţii promovaţi în urma evaluării portofoliilor vor fi întocmite în perioada 23 – 24 aprilie de către inspectoratele şcolare şi transmise la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului iar în data de 30 aprilie urmează să fie emis ordinul de ministru care confirmă înscrierea celor promovaţi în Registrul Naţional al Experţilor în Management Educaţional.