Admitere şi corigenţe în învăţământul gorjean

Începând de la finele săptămânii trecute, 13 iunie, elevii au intrat în vacanţa de vară ce se va încheia în data de 13 septembrie. Pentru absolvenţii de gimnaziu şi liceu emoţiile continuă cel puţin două săptămâni. Elevii mai puţin silitori au de dat de corigenţe.

În următoarele două săptămâni aproximativ 5000 de elevi dau Bac-ul iar peste 4000 admiterea
În următoarele două săptămâni aproximativ 5000 de elevi dau Bac-ul iar peste 4000 admiterea

Admitere şi bacalaureat
Potrivit informaţiilor oferite de Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, peste 4000 de absolvenţi ai claselor a VIII-a au la dispoziţie perioada 18-25 iunie pentru completarea opţiunilor în fişele de înscriere la liceu. Concursul se va desfăşura fără examen, pe baza mediei de admitere, în care media generală obţinută la tezele cu subiect unic şi media generală de absolvire a claselor V-VIII au o pondere de 50% fiecare.
Termenul limită până la care poate fi efectuată prima etapă a repartizării computerizate în învăţământul liceal este de 3 iulie, inclusiv, ocuparea locurilor urmând a se face în ordinea descrescătoarea mediilor de admitere, în funcţie de opţiunile candidaţilor. În privinţa examenului de bacalaureat, cei 5135 de elevi înscrişi se vor prezenta la probele orale în intervalul 22-25 iunie.
Cei care vor obţine notă de trecere vor intra în probele scrise respectiv cele practice programate în perioada 26 iunie-2 iulie. Prima afişare a rezultatelor la bacalaureat va avea loc în data de 5 iulie şi va fi urmată de depunerea contestaţiilor. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.
Atenţie la corigenţe!
Profesorul Nicolaie Mergea, inspector şcolar general al judeţului Gorj, ne-a declara că pentru acest an şcolar, perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă, stabilite în baza art. 73 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învătământ Preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEdC nr.4925/2005, sunt: Clasa a VIII-a – 27-28 august 2009;  Clase terminale de liceu, clasa a X-a şcoală de arte şi meserii, anul de completare  –  5 – 6 august 2009;  Clase din învătământul primar, clase din învătământul gimnazial, liceal şi profesional (altele 31 august – 4 decât cele terminale), clase din şcoala postliceală şi de maiştri – septembrie 2009.
Elevii din clasa a VIII-a, care au susţinut şi promovat examenul de corigentă, se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a treia etapă de admitere, conform calendarului probat prin ordinul MECT nr. 5166/29.08.2008.
Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu, liceu şi învătământ profesional, care nu pot participa la sesiunea de corigenţe stabilită pentru aceste clase în luna august, se pot înscrie la sesiunea generală de corigente, din 31 august – 4 septembrie 2009. Elevii corigenti din clasele terminale de gimnaziu, liceu şi învătământ profesional, care s-au prezentat la sesiunea de corigente pentru aceste clase din luna august şi nu au promovat examenul de corigentă, vor fi declarati repetenţi şi nu mai au dreptul să se prezinte la sesiunea din 31 august – 4 septembrie 2009.
Elevii din clasele terminale de liceu, care au susţinut şi promovat examenul de corigentă, se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat, sesiunea august 2009, în data de 13 august 2009. Elevii claselor terminale de liceu, ai claselor a X-a, şcoală de arte şi meserii şi elevii anului de completare, care au promovat examenele de corigentă în sesiunea august 2009, se pot înscrie la examenul de certificare a competentelor profesionale, sesiunea august 2009.
Pentru elevii din anii terminali ai învătământului profesional şi ai învătământului postliceal, pentru care curriculumul este organizat modular, se organizează o sesiune de corigente, până la încheierea cursurilor de pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2008-2009, adică în aceste două săptămâni. Pot participa la această sesiune elevii care nu au promovat modulele care s-au finalizat până la data de 30 aprilie a anului şcolar, indiferent de numărul de module nepromovate. Se vor respecta prevederile OMEC nr. 3418/08.03.2001.