5000 de elevi gorjeni vor susține Evaluarea Națională 2012

Aproximativ 5000 de elevi gorjeni de clasa a VIII-a vor susţine Evaluarea Naţională în vara viitoare după modelul celei din acest an. Singura deosebire, pe lângă modificarea calendarului ca urmare a schimbării structurii anului şcolar, este monitorizarea video a examenului. Rezultatele la Evaluarea Naţională contribuie în proporţie de 50% la admiterea la liceu pentru anul şcolar 2012-2013.

Elevii de gimnaziu vor susţine Evaluarea Naţională după modelul anterior
Elevii de gimnaziu vor susţine Evaluarea Naţională după modelul anterior

Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2011-2012 după metodologia de organizare şi desfăşurare a celei din 2011, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei. Aproximativ 5000 de elevi gorjeni vor susţine acest examen în peste 80 de centre de examen. Comisiile de examen vor fi alcătuite de cadre didactice din şcolile respective.

La sfârşit de iunie
Lista disciplinelor la care candidaţii susţin Evaluarea Naţională şi programele pentru disciplinele de examen valabile în 2012 sunt cele aprobate prin ordinul Ministrului Educaţiei pentru anul 2011. Toate sălile de examinare trebuie dotate cu aparatura de supraveghere video,  potrivit ordinului ministrului educaţiei.
Evaluarea Naţională 2012 se va desfăşura în perioada 15 iunie – 2 iulie.
15 iunie 2012 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
18-20 iunie 2012 Înscrierea la Evaluarea Naţională
25 iunie 2012 Limba şi literatura română – probă scrisă
26 iunie 2012 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
27 iunie 2012 Matematica – probă scrisă
29 iunie 2012 Afişarea rezultatelor (până la ora 14)
29 iunie 2012 Depunerea contestaţiilor (orele 14-18)
30 iunie-1 iulie 2012 Rezolvarea contestaţiilor
2 iulie 2012 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

Precizări ale Metodologiei
Aşa cum s-a întâmplat şi în anul şcolar precedent, elevii de clasa a VIII-a vor susţine examene la Limba şi literatura română şi Matematică de câte 120 de minute. Lucrările se corectează în Centre de Evaluare. Programele de examen sunt cele de anul acesta şi vizează informaţii ale elevilor dobândite în gimnaziu.
Potrivit Metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei, Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidaţii proveniţi din învăţământul de stat, cât şi cei din învăţământul particular au dreptul să susţină Evaluarea Naţională fără taxă.
La Evaluarea Naţională  se pot înscrie absolvenţii clasei a VIII-a din seria curentă şi  absolvenţi din seriile anterioare, care nu au participat în nici o sesiune la unul din examenele naţionale: examenul de Capacitate, Testele Naţionale, tezele cu subiect unic sau Evaluare Naţională.
Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la Evaluarea Naţională numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de MECTS, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor.
Probele scrise pentru Evaluarea Naţională încep la ora 09:00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conţin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susţine examenul.
Elevii nu au voie să intre în sală cu niciun fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Elevii surprinşi cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, alte materiale sau instrumente care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinşi copiind în timpul desfăşurării Evaluării Naţionale, comunicând cu ceilalţi elevi sau comiţând alte fapte menite să le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la lucrarea respectivă; tentativa de fraudă se pedepseşte în acelaşi mod. De asemenea, în situaţia în care frauda este dovedită după evaluarea lucrării, nota obţinută prin fraudă se anulează şi se înlocuieşte cu nota 1 (unu).
Se interzice colectarea de fonduri materiale sau băneşti de la elevi, de la părinţii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul elevilor, fonduri care au ca destinaţie asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din unităţile de învăţământ sau din centrele zonale de evaluare.

One Comment on “5000 de elevi gorjeni vor susține Evaluarea Națională 2012”

  1. vay de noi care dam examen anu asta e vaide capu nostru ca ne pun camere

Comments are closed.