5 şcoli din Gorj într-un proiect naţional

Loading

Proiectul “Formarea competenţelor personalului didactic pentru promovarea stării de bine a copiilor în şcoli” implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale în 40 de şcoli pilot din ţară se adresează şi la cinci şcoli din Gorj: Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru, Şcoala Gimnazială Padeş, Şcoala Gimnazială Bumbeşti Jiu, Liceul Tehnologic Tismana şi Liceul Tehnologic Baia de Fier. Cursurile au început în 8 iunie 2013 şi vor continua până în luna ianuarie 2014. Proiectul „Formarea competenţelor personalului didactic pentru promovarea stării de bine a copiilor în şcoli” a fost aprobat spre finanţare conform Contractului POSDRU/57/1.3/S/33894 și se derulează în parteneriat cu: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Gnosos Consult SRL, Asociația de Psihologie a Copilului și Adolescentului din România (APCAR), Asociaţia Română de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi Profesii Asociate (ARPCAPA).
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul prescolar, primar și secundar inferior pentru a dezvolta abilitățile sociale, emoționale și de management comportamental ale copiilor în mediu școlar, prin formarea personalului didactic din 40 de școli pilot şi crearea unei reţele de suport pentru prevenţia şi intervenţia timpurie în cazul dificultăţilor sociale, emoţionale și comportamentale ale copiilor şi elevilor în mediul şcolar.