„Oltenia de lângă Cer”, vernisată în Maramureş

Joi, 25 martie 2010,chiar în ziua de Bunavestire (Blagoveştenie-popular),în cadrul Muzeului de Etnografie şi Artă Populară din Baia Mare, a fost vernisată expoziţia intitulată sugestiv  ”Oltenia de lângă Cer”. Expoziţia a fost organizată şi prezentată de către Muzeul Judeţean Gorj în virtutea unui parteneriat cu muzeul din Baia Mare, parteneriat care, în decursul anul trecut, s-a concretizat prin etalarea altor două expoziţii: una de ceramică şi textile gorjeneşti -la Baia Mare şi expoziţia colecţiei de pipe de secol  XIX şi port popular maramureşan – la Târgu-Jiu.

Vizitatorii au apreciat din plin expoziţia făcută de gorjeni la Baia Mare

Ideea unei astfel de expoziţii survine, cel mai probabil, ca o prelungire şi transfigurare etnografică a concepţiei religioase, materializate în albumul de prezentare ”Oltenia de lângă Cer”, editat de Mitropolia Olteniei în urmă cu câţiva ani.

O fuziune între laic şi religios
Într-adevăr, expoziţia omonimă a prezentat, într-o notă generală, valori ale spiritualităţii gorjene, ceea ce include atât o viziune a credinţelor şi a practicilor autohtone, cât şi a religiei ca şi credinţă instituţionalizată. Astfel, laicul şi religiosul s-au constituit, printr-o completare armonioasă, într-o expunere obiectivă, a ceea ce înseamnă tradiţie şi spiritualitate gorjeană. Imaginea elementelor muzeale propriu-zise a fost susţinută şi prin prezentarea alternativă cu afişe referitoare la: porţile monumentale gorjene şi stâlpii de pridvor cu detalii de construcţie şi ornamente simbolice; pivniţe de deal cu referire la sacralitatea viţei de vie şi alte obiceiuri legate de aceasta; crucile de punte, de apă, sau de jurământ; aşezăminte religioase: biserică de lemn, biserică de zid, mănăstire, cu istoria şi specificul aferent, ş.a.

Impresii
Dintre obiectele muzeale, în mod deosebit, au atras atenţi  stâlpii de pridvor, icoanele cu două feţe, dar şi tot ceea ce se leagă de amenajarea şi sacralitatea spaţiului pentru încălzit şi preparat hrana, specific Olteniei, de sorginte bizantină, cunoscut îndeobşte sub denumirea de ”vatră”. Icoanele de vatră, specifice, aşadar, acestui areal, au creat o impresie deosebită.

Piese specific gorjeneşti în inima Maramureşului

În finalul manifestării, a fost prezentat şi filmul „Crâmpeie de Cer” realizat de Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Gorj, împreună cu Mitropolia Olteniei, în scopul deplinei cunoaşteri a valorilor arhitecturale tradiţionale representative prin bisericile de lemn din Gorj.

Concluzii
Concluzia generală este aceea că, în pofida diferenţelor din punct de vedere istoric şi geografic, există, totuşi, similitudini în ceea ce priveşte structura spirituală, dar şi creaţia materială din cele două zone.
Cei care au dus în Maramureş ”Oltenia de lângă Cer” sunt  Albinel Firescu, şeful  Secţiei de Etnografie Curtişoara a Muzeului Judeţean Gorj şi   Ion Catană, conservator şi, în acelaşi timp, omul care surprinde în imagini fotografice toate evenimentele puse la cale de Muzeul Gorjului. Expoziţia va fi deschisă la muzeul din Baia Mare timp de trei luni, după care va putea fi admirată şi de gorjeni.