„Mesajul meu antidrog”, concurs la ediţia a VII-a

Pe parcursul anului şcolar 2009-2010 se desfăşoară şi în judeţul Gorj ediţia a VII-a a Concursului Naţional MESAJUL MEU ANTIDROG. Temele sunt eseu literar, pagină web , sport, film de scurt metraj, fotografie digitală, spot – arte vizuale. Secţiuni speciale: pentru minoritatea rromă o secţiune de eseu literar.

Drogurile reprezintă la acest moment un pericol mortal pentru milioanele de tineri ai României
Drogurile reprezintă la acest moment un pericol mortal pentru milioanele de tineri ai României

Scopul proiectului este menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri şi de reducere a cazurilor de noi consumatori în rândul populaţiei din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal) şi universitar. Obiectivul principal rămâne conştientizarea şi implicarea întregii populaţii, în special a copiilor şi tinerilor, în programe de prevenire a consumului de droguri, universale, selective şi indicate, în scopul întăririi influenţei factorilor de protecţie şi al reducerii factorilor de risc. (cf. Planului de Acţiune în vederea implementării Strategiei Naţionale Antidrog).

Concurs în Gorj
Potrivit prof. Ion Elena, inspector şcolar pentru activitatea extraşcolară în cadrul ISJ Gorj, din fiecare judeţ vor fi selecţionate un număr de 10 şcoli (atât din mediul urban cât şi rural) cu învăţământ gimnazial şi 5 licee (atât din mediul urban cât şi rural) ce totalizează un număr de cel puţin 3.500 de elevi. Şcolile vor fi selecţionate dintre cele identificate ca fiind situate în zone prioritare de intervenţie, pe baza „Metodologiei de lucru privind identificarea zonelor de intervenţie în mediul şcolar” aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale Antidrog nr. 1869863 din 20.07.2006 .
Potrivit Strategiei Naţionale Antidrog 2005-2012 una din problemele actuale ale societăţii româneşti o constituie creşterea cererii de droguri în rândul populaţiei generale, îndeosebi în rândul elevilor. Răspândirea consumului abuziv de droguri în rândul populaţiei tinere a dus la apariţia de reţele de trafic ample pe teritoriul ţării noastre şi este necesar o intensificare a acţiunilor de prevenire a acestui flagel, prin antrenarea populaţiei şcolare în activităţi prin care aceasta să-şi exprime prin diverse forme opiniile şi atitudinile faţă de consumul de alcool, tutun şi droguri ,conştientizând în acest fel şi consecinţele negative asociate acestuia. Concursul naţional „Mesajul meu antidrog” reprezintă din acest punct de vedere un cadru adecvat de manifestare a elevilor şi studenţilor cuprinşi într-o formă de învăţământ şi va contribui, alături de celelalte activităţi de acest gen la formarea de convingeri de viaţă sănătoase în rândul populaţiei tinere.
Proiectul se va desfăşura pe următoarele secţiuni : pagină web (3 categorii – pagină de instituţie – A; pagină de prezentare a unui proiect – B; pagină de informare tip revistă – C);eseu literar; film scurt metraj, spot, fotografie digitală; sport; arte vizuale (grafică, poster, pictură).