VIITORUL în educație SUNĂ „digital”

În perioada 06-11 octombrie s-a desfășurat la Târgu Jiu proiectul multilateral Erasmus+ KA 229 „SCHOOLS GO DIGITAL – MOBILE ASSESSMENT TOOLS FOR STUDENTS”, derulat în parteneriat de către cinci licee partenere din Turcia, Macedonia, Italia, Letonia și România – prin intermediul Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” din Târgu Jiu.

Proiectul urmărește să contribuie la schimbul de bune practici între liceele partenere și chiar să inoveze în domeniul evaluării elevilor folosind tehnica de calcul, dar și abordări moderne de derulare a procesului didactic. Partenerii, lucrând împreună au realizat și propus până în prezent mai multe tehnici inovatoare de predare și evaluare a lecțiilor din domeniul biologie și al limbilor străine, iar în următorul an urmează să fie propuse noi metode didactice ce implementează tehnica de calcul în predarea matematicii și a informaticii. Această parte a proiectului implică în mod activ partea română, mai ales că lecțiile de matematică și informatică vor fi susținute de către profesorii gorjeni.

Proiectul este  coordonat de partenerul italian, țară recunoscută pentru progresele obținute în implementarea noilor tehnologii, și în special prin politicile implementate la nivel national în acest sens, atât prin dotarea școlilor cu tehnologie (table inteligente, calculatoare, videoproiectoare, platforme e-learning), astfel încât toate clasele să fie dotate cu table inteligente, dar și prin investițiile în resursa umană, acei „animatori digitali” – specialiști ce oferă consultanță școlilor în folosirea acestor echipamente.

Întâlinirea de la Târgu Jiu a urmărit testarea noilor metode în predarea-evaluarea limbii engleze, și s-au desfășurat în săli și labortoare specializate din cadrul Colegiului Tehnic „Gheorghe Magheru” și al Universității „Constantin Brâncuși”, Facultatea de Științe Economice. Lecțiile au fost susținute de către profesori de specialitate din Italia și Macedonia. O activitate altfel a fost propusă de partenerii români, prin Workshopul Creative Writing Poetry, ce a fost găzduită de MansArta din cadrul Bibliotecii Județene „Christian Tell”.

Rezultatele obținute au fost analizate și apoi dezbătute în cadrul unor întâlniri cu responsabili din cadrul Inspectoratului Școlar Gorj, a Universității „Constantin Brâncusi” și a Universității „Titu Maiorescu” din București. Proiectul a presupus totodată întâlniri cu factori de decizie locali, cu oficialitățile municipiului Târgu Jiu și a permis celor 28 de vizitori, elevi și profesori, să ia contact cu obiectivele culturale și istorice ale orașului și județului Gorj, aceștia fiind profund impresionați de Ansamblul Constantin Brâncuși.

Ultima zi a fost destinată activităților culturale, în special vizitei Palatului Parlamentului și a obiectivelor culturale din București. La finalul activităților, toți partenerii au apreciat ținuta activităților organizate, nivelul academic al dezbaterilor, în special al calității și interesului oficialităților și al factorilor de decizie în identificarea de noi soluții pentru îmbunătățirea actului educațional.