Rectorii universităților din România condamnă Austria

 1,007 total views

Consiliul Național al Rectorilor a adoptat sâmbătă, 10 decembrie 2022, o rezoluție în care, printre altele, condamnă decizia Austriei de a bloca aderarea României la Spațiul Schengen.

„Consiliul Național al Rectorilor condamnă decizia guvernului Austriei de a vota negativ cu privire la aderarea României la spațiul Schengen in data de 8 decembrie 2022, în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI). Folosirea, de către guvernul austriac, a unor date dovedite a fi incorecte chiar de către autoritățile europene, este dezonorantă pentru statul austriac și jignitoare pentru poporul roman și toate națiunile europene. Atitudinea Austriei, în contradicție flagrantă cu poziția favorabilă exprimată de celelalte state membre și cu regulile care guvernează funcționarea UE, este regretabilă și riscă să afecteze coeziunea europenă, coeziune atât de necesară mai ales în actualul context geopolitic”, se arată la primul punct al rezoluției.

Rezoluția mai abordează o serie de probleme care afectează mediul universitar, rectorii exprimându-și disponibilitatea pentru a contribui la reformele din programul „România Educată”.

Rezoluția integrală:

1. Consiliul Național al Rectorilor condamnă decizia guvernului Austriei de a vota negativ cu privire la aderarea României la spațiul Schengen in data de 8 decembrie 2022, în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI). Folosirea, de către guvernul austriac, a unor date dovedite a fi incorecte chiar de către autoritățile europene, este dezonorantă pentru statul austriac și jignitoare pentru poporul roman și toate națiunile europene. Atitudinea Austriei, în contradicție flagrantă cu poziția favorabilă exprimată de celelalte state membre și cu regulile care guvernează funcționarea UE, este regretabilă și riscă să afecteze coeziunea europenă, coeziune atât de necesară mai ales în actualul context geopolitic.

2. Consiliul Național al Rectorilor își exprimă satisfacția cu privire la existența în cadrul Planului de Redresare și Reziliență a posibilității finanțării unor proiecte de campusuri pentru învățământul dual și a luat act de lansarea, de către Ministerul Educației, a apelului la propuneri de proiecte. Având în vedere atât importanța acestor proiecte, cât si complexitatea elaborării unor propuneri de proiecte care presupun racordarea sistemului de educație la nevoile pieței muncii, CNR solicită extinderea cu o perioadă de 45 de zile a termenului de elaborare și depunere a propunerilor de proiecte. De asemenea, solicităm clarificarea aspectelor semnalate de către reprezentanții universităților în cadrul întâlnirii.

3. Având în vedere autonomia instituțiilor de învățământ superior considerăm că o dimensiune importantă se referă la stabilirea ofertei educaționale. În acest sens, CNR solicită Ministerului Educației menținerea în Hotărârea de Guvern privind aprobarea cifrei de școlarizare în universitățile de stat a prevederii care permite distribuirea locurilor între ciclurile de studii prin decizia universităților.

4. CNR apreciază demersul Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) cu privire la modificarea formulelor de calcul și a ponderii indicatorilor pentru finanțarea universităților de stat, astfel încât să se asigure respectarea principiilor echității, calității și performanței. În același timp, CNR solicită implicarea tuturor părților interesate în acest proces, precum și realizarea unui exercițiu de pilotare înainte de adoptarea formei finale.

5. Consiliul Național al Rectorilor constată existența unor neclarități și chiar contradicții în legislația națională cu privire la cariera personalului de cercetare din institutele de cercetare și din universități. În acest context, CNR solicită Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării și Ministerului Educației să demareze o consultare cu CNR și institutele naționale de cercetaredezvoltare, în vederea armonizării legislației, care să conducă la stabilirea unui cadru legislativ coerent, menit să stimuleze și să sprijine atât performanța, cât și atragerea tinerilor cercetători în domeniu.

6. În urma analizei realizate în cadrul întâlnirii, CNR propune Ministerului Educației să solicite Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) să realizeze o metodologie privind corespondența nivelurilor de calificare și titlurilor ocupațiilor din COR, pe baza căreia să stabilească nivelurile de calificare pentru titlurile și ocupațiile din Clasificarea Ocupațiilor din România (COR).

7. După cum este cunoscut, în luna septembrie 2022 s-a încheiat procesul de consultare publică asupra proiectului Legii Învățământului Superior elaborat de către Ministerul Educației. CNR, prin membrii săi, a adus numeroase amendamente proiectului de lege. Având în vedere importanța majoră a acestui act normativ, menit să stabilească structura, organizarea şi funcţionarea învățământului superior din România, precum și modul de desfășurare a procesului de educație, cercetare și formare, ne exprimăm întreaga disponibilitate de a fi alături de Ministerul Educației în procesul de avizare și de a susține proiectele de legi, în interesul sistemului de învățământ românesc, CNR fiind un adevărat sprijin pentru realizarea reformei România Educată.