Manifestări impresionante dedicate amintirii lui Tudor Vladimirescu

Timp de două zile, Gorjul a fost centrul unor manifestări culturale de amploare dedicate împlinirii a două veacuri de la dispariția lui Tudor Vladimirescu, eroul martir al renașterii românești. Manifestările au avut în prim-plan Consiliul Județean Gorj cu Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu” și Societatea de Științe Istorice, filiala Gorj dar și-au adus o contribuție foarte importantă Primăria Tg-Jiu și Primăria Vladimir.

S-au  împlinit în aceste zile 200 de  ani din momentul când Tudor Vladimirescu rupea legăturile Munteniei cu feudalismul și ne băga forțat în Epoca Modernă. Fără sacrificiul său, fără reușita sa parțială prin înlăturarea regimului fanariot, probabil că românii ar fi progresat mai greu sau tot secolul XIX al istoriei naționale s-ar fi scris altfel. Revoluția Vladimirescului a zguduit din temelii societatea feudală românească și a sădit semințele generației pașoptiste. Șocant rămâne faptul că multe dintre mesajele de acum două veacuri sunt prezente și astăzi în societatea românească și nu fără temei.

Cartea de istorie românească are nenumărate pagini și nu de puține ori acestea au fost rescrise în funcție de epoca în care a trăit istoricul sau pentru ce a servit evenimentul istoric respectiv. Din acest punct de vedere, Revoluția din zorii epocii moderne a slujit regimului comunist să se definească și a dispărut treptat din preocupările istoricilor și publicului în ultimele decenii. Și totuși, Tudor Vladimirescu ar trebui studiat cu mult mai multă atenție, revolta sa împotriva străinilor, politicienilor și liderilor bisericești nu s-a mai repetat de atunci ca și susținerea extrem de largă printre țărani, panduri, meșteșugari, târgoveți și chiar boierii mai apropiați de mase. Dacă este să privim peste veacuri, nemulțumirile românilor-traiul prost și țara vândută-se regăsesc și astăzi în forme mai evoluate din punct de vedere semantic. Și așa cum spuneau liderii generației pașoptiste, fără revolta(revoluția) lui Tudor Vladimirescu nu am fi avut revoluția de la 1848, cheia de boltă a făuririi statului național român.

Istoriografia gorjeană a răspuns foarte bine celor două secole post-revoluționare și a venit cu o serie de apariții editoriale dedicate lui Tudor Vladimirescu cum ar fi: GHEORGHE NICHIFOR-”Domnitor fără coroană-Tudor Vladimirescu în conștiința și memoria gorjenilor”; COSTIN SCURTU-”Tudor Vladimirescu și renașterea românilor”; CLAUDIU MĂRĂCINE-”Controversatul domn Tudor, eroul de la Vladimir”. Foarte curând vor vedea lumina tiparului contribuțiile istoriografice ale lui Gheorghe Gorun, Marcela Mrejeru și Valentin Pătrașcu.

Cea de-a XXXV-a ediție a Simpozionului Național de Istorie ”Gorjul-vatră de istorie românească”, găzduită de Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu”, a propus iubitorilor de istorie un program de gală unde s-au regăsit următoarele contribuții istoriografice:

 1. Prof.dr. Gheorghe Nichifor-vicepreședinte Consiliul Județean Gorj-Cuvânt de bun venit la Simpozionul  GORJUL-VATRĂ DE ISTORIE ROMÂNEASCĂ”
 2. Prof. univ. dr. Vladimir Osiac-Universitatea din Craiova-” Participarea pandurilor la războaiele ruso-turce din  1806-1812 și 1828-1829”
 3. Prof. univ. dr. Dinică Ciobotea-Universitatea din Craiova-”Amintirea lui Tudor Vladimirescu la sfârșitul secolului al XIX-lea în două însemnări inedite”
 4. Prof. univ.dr.   Cezar Avram, Prof. univ.dr. Sevastian Cercel– Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova-”Tudor Vladimirescu între legendă și adevăr ”
 5. Dr. habil. Dumitru Cătălin Rogojanu- Universitatea de Medicină Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu-Mureș:  ”De ce este necesar un muzeu național Tudor Vladimirescu în Gorj?”
 6. Prof. dr. Gheorghe Gorun, Universitatea „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu-Boierii „patrioți” și contestarea înțelegerii din 15 ianuarie 1821
 7. Dr. Dumitru Antonie Chelcea, Dr. Ionuț Săraru-Muzeul Memorial ”Nicolae Bălcescu” Vâlcea-”Medalistica, faleristica și numismatica dedicată lui Tudor Vladimirescu”
 8. Prof.dr. Dumitru Cauc-Societatea de Științe Istorice, filiala Gorj- Considerațiuni asupra spiritului politic al lui Tudor Vladimirescu”
 9. Drd. Adrian Tudor-Drăghici-Universitatea din Craiova-”Sabia Revoluției”
 10. Prof.drd. Ion Hobeanu-Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale- ”Cinstirea memoriei lui Tudor Vladimirescu în secolul al XIX-lea reflectată în documentele păstrate în arhivele gorjene”
 11.  Prof. dr. Marcela Mrejeru-Societatea de Științe Istorice, filiala Gorj- ”Gorjul înainte și după Tudor Vladimirescu”
 12. Prof. Nicolae Negrea, inspector de specialitate (istorie) în cadrul Inspectoratul Județean Școlar Gorj; ”Relațiile lui Tudor Vladimirescu cu Eteria”
 13. Prof. drd. Angelica Necșulea, inspector, Inspectoratul Județean Școlar Gorj; Dr. Theodor Smeu-”Legăturile lui Tudor Vladimirescu cu biserica”
 14.  Dr. Enache Tușa– Constanța: ”Programul social al Revoluției lui Tudor Vladimirescu”
 15.  Dr. Adrian Deheleanu– Timișoara, ”Intrarea în București a lui Tudor Vladimirescu(21 martie 1821)”
 16.  Dr. Dana Nicula și Dr. Sabin Popovici– Caracal: ” Iancu Jianu – Boierul haiduc din Romanați și Tudor Vladimirescu”
 17.  Dr. Iustin Dejeanu– Golești:” Tudor Vladimirescu și armata sa la Golești”
 18.  Dr. Claudiu Turcitu-București:”  Slugerul Tudor – mărturii documentare din Arhivele Naționale”
 19. Dr. Dorin Boteanu– Băile Herculane: ”Tudor Vladimirescu și preotul Stoica din Mehadia”
 20. Dr. Iulian Toader și Dr. Lulă Nicolae Constantin– Craiova:” Aspecte militare ale Revoluției conduse de Turdor Vladimirescu”
 21.  Dr. Costin Scurtu-Constanța: ” Tudor Vladimirescu și românii în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea”
 22. Dr. Valentin Dumitru Pătrașcu-Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu”-”Theodor(Tudor) Vladimirescu și fratele său, Pavel(Papa) Vladimirescu în colecția de documente a Muzeului Gorjului”
 23. Prof.dr. Albinel Firescu-Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” Gorj:  Mișcarea revoluționară de la 1821 și „chestiunea orientală”
 24. Prof. Claudiu Mărăcine –Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Tg-Jiu: ”Tudor Vladimirescu în izvoarele narative ale martorilor oculari”
 25. Prof. drd. Cornel Șomîcu – vicepreședinte Societatea de Științe Istorice, filiala Gorj;  ”Etapele redeșteptării naționale românești   la început de secol XIX”

Prof. dr. Gheorghe Nichifor, președintele Filialei Gorj a Societății de Științe Istorice dar și coordonatorul manifestărilor de zilele trecute ne-a declarant în exclusivitate: ” Gorjul a fost și în acest an la înălțime din punct de vedere cultural, scopul nostru de a readuce pe Tudor Vladimirescu în atenția românilor a fost realizat. Chiar dacă pandemia a împiedicat realizarea unor manifestări de mare amploare, gorjenii și țara și l-au reamintit pe eroul din Vladimirii Gorjului. Țin să mulțumesc aici tuturor celor implicați, în special Muzeului Județean ”Alexandru Ștefulescu” și Societății de Științe Istorice, filiala Gorj, colegilor de la muzeele din țară dar și de la arhive, și nu în ultimul rând iubitorilor de istorier de pretutindeni”.