Infrastructura socială din Gorj, îmbunătăţită cu bani europeni

Consiliul Judeţean Gorj va finaliza în data de 21.10.2011 implementarea proiectului „EXTINDERE CAPACITATE, PRIN AMENAJARE ŞI MODERNIZARE  ETAJ III LA COMPLEXUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ PENTRU ADULŢI „BÎLTENI”-, JUDEŢUL GORJ” co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013,  Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea  infrastructurii sociale.
Obiectivul general al proiectului l-a constituit îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale şi ridicarea acestora la standarde europene în cadrul Complexului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică  pentru Adulţi ”Bîlteni” judeţul Gorj, cu impact direct asupra egalizării şanselor de acces al persoanelor cu handicap din judeţul Gorj la servicii specifice de asistenţă medico-socială şi de îngrijire.
Obiectivul specific al proiectului a fost creşterea accesibilităţii persoanelor cu handicap din judeţul Gorj la serviciile sociale oferite de Centrul de recuperare şi reabilitare din cadrul Complexului de recuperare şi reabilitare pentru adulţi ”Bîlteni” Târgu Jiu prin amenajarea şi dotarea etajului III ( extinderea centrului cu un număr de 40 locuri ).
Valoarea iniţială a proiectului a fost de 1.167.843,20 lei, din care: 697.666,51 lei – asistenţă financiară nerambursabilă solicitată; 470.176,70 lei – cofinanţarea beneficiarului.
Rezultatele proiectului s-au concretizat în amenajarea şi dotarea etajului III cu următoarea structură: 8 dormitoare, magazie, cabinet medical, farmacie, arhivă, sală activităţi comune, sală kinetoterapie, vestiar, grup sanitar duşuri (beneficiari), grup sanitar duşuri (personal), magazie rufe murdare, magazie rufe curate, coridor, casa scării, hol, casă lift, lift, valoarea finală a investiţiei ajungând la 1.010.421,43 lei .
Implementarea  proiectului a fost de un real succes, toate rezultatele asumate prin contractul de finanţare fiind realizate.
Perioada de derulare a proiectului a fost de 16 luni de la semnarea contractului de finanţare nr. 746/21.06.2010.