„Învaţă să trăieşti sănătos” la Băleşti

În această vară, Şcoala Generală Ceauru în parteneriat cu Uniunea Romilor Creştini va desfăşura cursuri de vară pentru 40 de elevi romi pe un program de educaţie sanitară. Cursurile se vor întinde pe parcursul mai multor săptămâni la Şcoala Generală Ceauru şi implică elevi de la toate şcolile din comună, ele fiind finanţate prin fonduri PHARE.
Una dintre şcolile unde se va face în această vară implementarea Proiectului PHARE-„Învaţă să trăieşti sănătos” este Şcoala Generală Ceauru-Băleşti. Obiectivul specific al proiectului este este creşterea numărului de romi din Gorj care adoptă un stil de viaţă sănătos, prin îmbunătăţirea informării lor în acest domeniu, focalizând intervenţia asupra tinerei generaţii rome. Prin derularea acestui proiect, părţile  doresc să diminueze abandonul şcolar în rândul copiilor şi tinerilor romi si să îmbunătăţească accesul etnicilor romi la servicii  de calitate – programe de educaţie formală şi nonformală , educaţie pentru sănătate, servicii medicale, programe de reducere a riscurilor.
Se urmăreşte: creşterea motivaţiei elevilor pentru implicarea în activităţile educative şi civice, cu diminuarea consecutivă a riscului de abandon şcolar si de implicare in actiuni negative; implicarea familiei in procesul educativ; ameliorarea stării de sănătate a elevilor prin informarea lor corectă, ţintind anumite priorităţi: cunoasterea si respectarea regulilor de igienă; îmbunătăţirea comportamentului alimentar; diminuarea consumului de tutun, alcool şi droguri;  promovarea respectării drepturilor omului, având ca priorităţi: diminuarea discriminării femeilor; diminuarea discriminării minoritatilor si a grupurilor dezavantajate; îmbunătăţirea şi extinderea activităţilor educative prin cooptarea de noi parteneri şi creşterea nivelului de implicare al altor institutii publice si private.