„Gorjul-vatră de istorie românească” la ediția XXVI

Muzeul Judeţean Gorj găzduieşte în ziua de 18 mai 2011 cea de-a XXVI-a ediţie a Simpozionului de Istorie ”Gorjul-vatră de istorie românească. Programul cuprinde o sesiune de comunicări şi alegeri în filiala locală a Societăţii de Ştiinţe Istorice. Programul sesiunii de comunicări: Tudor Vladimirescu în documente externe – prof. Vasile Udroiu; Mitizare şi instrumentalizare în istorie. Studiu de caz: Momentul 1821 şi Tudor Vladimirescu – prof. dr. Gheorghe Gorun; Imaginea Olteniei reflectată de străini în preajma revoluţiei de la 1821 – prof. Mihaela Ioniţă; Tudor Vladimirescu în epoca modernă – prof. drd. Valentin Pătraşcu; Câteva consideraţii de ordin istoriografic cu privire la viaţa şi activitatea lui Tudor Vladimirescu – prof. drd. Albinel Firescu; Pandurii din Oltenia în relaţiile cu Mişcarea Eteristă – prof. Andrei Popete-Pătraşcu; Moştenirea averii rămase de pe urma lui Tudor Vladimirescu în lumina arhivelor – prof. Alexandru Bratu; Relaţiile dintre Vladimireşti şi Magheri în secolul al XIX-lea – prof. Cornel Şomîcu; Contribuţii ale locuitorilor comunei Broşteni la Revoluţia de la 1821 – prof. drd. Marcela Mrejeru; Preocupări privind viaţa şi opera lui Tudor Vladimirescu (Perspectivă sociologică) – Constantin Morega; Dincă Schileru „deputat al ţăranilor” şi Tudor Vladimirescu – prof. dr. Gheorghe Nichifor; Doctorul Nicolae Hasnaş şi profilul de revoluţionar al lui Tudor Vladimirescu – prof. dr. Dorina Nichifor; Colaboratori ai lui Tudor Vladimirescu: Petrache Poenaru – prof. Mihai Vîlceanu; Tudor Vladimirescu în creaţia populară – Alex. Doru Şerban; Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” la vremea începuturilor – prof. dr. Maria Cochină.