Sărbătoare la Padeș

Comuna Padeș a găzduit joi, 22 mai 2014, cu ocazia Zilei Internaționale a Biodiversității și a „Zilei Europene a Parcurilor Naționale”, la Centrul de Informare al Peșterii Cloșani, o serie de acțiuni organizate în cadrul unui proiect european ce se desfășoară sub sloganul „Schimbă-ți atitudinea, ocrotește natura”.

Proiect implementat de Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, Administrația sitului Nordul Gorjului de Vest și Institutul de Cercetare și Amenajări Silvice Brașov
Proiect implementat de Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, Administrația sitului Nordul Gorjului de Vest și Institutul de Cercetare și Amenajări Silvice Brașov

Proiectul este finanțat prin programul LIFE NATURA & BIODIVERSITATE al UE, beneficiar coordonator fiind Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, iar beneficiari asociați: Administrația sitului Nordul Gorjului de Vest- Camera de Comerț și Industrie România Japonia și Institutul de Cercetare și Amenajări Silvice Brașov.

Evenimentul a avut drept scop prezentarea obiectivelor și rezultatelor proiectului, stadiul actual al activităților derulate, în special în ceea ce privește reabilitarea habitatelor de jneapăn și castan. Workshop-ul organizat cu această ocazie a fost dedicat autorităților publice centrale, regionale și județene de mediu, administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, administratorilor fondurilor cinegetice, specialiștilor în silvicultură și biodiversitate, autorităților publice județene și locale, operatori economici cu activitate pe amplasamente în interiorul ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Vest, elevilor si cadrelor didactice din zona de implementare a proiectului.

Importanță

Aria naturală protejată Nordul Gorjului de Vest
Nordul Gorjului de Vest a fost declarată ca sit de importanță comunitară în anul 2007, fiind parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. Acest sit include următoarele arii naturale protejate de interes naţional: Cheile Sohodolului, Cornetul Pocruiei, Cotul cu Aluni, Dealul Gornăcel, Izbucul Jaleşului, Izvoarele Izvarnei, Muntele Oslea, Pădurea Tismana-Pocruia, Peştera Cu Corali, Peştera Gura Plaiului, Piatra Andreaua, Piatra Boroştenilor, Rezervaţia Botanică Cioclovina. Scopul principal al existenţei şi managementului ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Vest este protecţia şi conservarea unor specii şi habitate de interes comunitar, precum şi a peisajului, promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale. De asemenea, se oferă publicului posibilităţi de recreere sau turism. Activitatea Administraţiei legată de conservarea biodiversităţii este îndrumată şi supravegheată de către Consiliul Ştiintific (CS0). Participarea factorilor interesaţi la gospodărirea ariei naturale protejate se asigură prin Consiliul Consultativ de Administrare (CCA), care are un rol consultativ în planificarea şi realizarea activităţilor ce fac obiectul planului de management. Planul de management al arie naturale protejate Nordul Gorjului de Vest va ţine cont de exigenţele economice, sociale şi culturale precum şi de particularităţile regionale şi locale, prioritate având obiectivele care au dus la declararea acesteia ca arie naturale protejată.
„O dată închis planul de management, acesta va fi depus la autoritatea centrală pentru protecția mediului și va fi aprobat prin Hotărâre de Guvern. El va impune un set de măsuri care privesc speciile și habitatele, dar și oameni, tradiții, obiceiuri. O dată cu închiderea planului de management, o suprafață de 90.000 ha de teren devine zonă eligibilă pentru accesarea de fonduri, iar măsurile impuse prin planul de management vor fi finanțate de Comisia Europeană și Statul Român.” (a declarat Bogdan Gătej- directorul Sitului Nordul Gorjului de Vest)