Reuniunea istoricilor din toată țara

La sfârșitul săptămânii trecute s-au desfășurat la Facultatea de Istorie a Universității din București, lucrările Conferinței Naționale a Societății de Științe Istorice din România. Gorjul a fost reprezentat de profesorii de istorie Dorina Nichifor, Marcela Mrejeru, Cornel Șomâcu și Andrei Popete-Pătrașcu.

Bogdan Murgescu și noua echipă de conducere au primit un mandat de patru ani
Bogdan Murgescu și noua echipă de conducere au primit un mandat de patru ani

Convocată o dată la patru ani, Conferința Națională analizează și aprobă rapoartele de activitate ale Biroului Național Executiv și Comisiei de Cenzori, propunerile de modificări și completări ale Statutului și alege Biroul Național Executiv (președinte, prim-vicepreședinte, secretar general, secretar trezorier, vicepreședinți și membri în Biroul Executiv Național).
Au luat cuvântul în deschiderea Conferinței Naționale a Societății de Științe Istorice din România,conf. univ. dr. Florentina Nițu (Decanul Facultății de Istorie din cadrul Universității București), prof. univ. dr. Bogdan Murgescu (președintele Societății de Științe Istorice din România), Ion M. Ioniță (redactor șef Revista „Historia”) și Dorin Matei (redactor șef Revista „Magazin Istoric”).
Programul celor peste 50 de delegaţi prezenţi la Conferinţă, din partea filialelor S.Ş.I.R. a cuprins: prezentarea Raportului Biroului Național Executiv al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România cu privire la mandatul 2011-2015, de către prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, președintele S.Ș.I.R., a Raportului Comisiei de Cenzori,cu privire la activitatea financiară în perioada 2011-2015 (prof. Monica Taşcă, Filiala Braşov), dezbateri cu privire la activitatea Societății de Științe Istorice din România în anii 2011-2015 și votul referitor la rapoartele Biroului Național Executiv și Comisiei de Cenzori, precum și votarea propunerilor de modificare a Statului S.Ș.I.R.

O nouă conducere a S.Ș.I.R.

În cea de-a doua parte a Conferinței Naționale a Societății de Științe Istorice din România, lucrările s-au desfăşurat în prezenţa preşedintelui de onoare, distinsul istoric Nichita Adăniloaie și a prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași,care au prezidat alegerea pentru un nou mandat a conducerii Societății de Științe Istorice din România.
În urma exprimării prin vot secret a reprezentanților filialelor S.Ș.I.R. și a numărării voturilor, Conferința Națională a validat realegerea în funcția de președinte al societății a prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, prim-vicepreședinte prof. univ. dr. Alexandru Barnea, secretar general prof. dr. Bogdan Teodorescu și secretar trezorier prof. dr. Angela Bălan. În funcția de vicepreședinți ai Societății de Științe Istorice din România au fost aleși: prof. univ. dr. Sorin Damean (Filiala Dolj), prof. univ. dr. Toader Nicoară (Filiala Cluj), conf. univ. dr. Nicu Pohoață (Filiala București) și prof. dr. Dumitru Tomoni (Filiala Lugoj).
Pentru Biroul Național Executiv, în urma depunerii candidaturilor și a alegerilor din cadrul Conferinței Naționale, au fost desemnați membri:prof. univ dr. Mihaela Grancea (Filiala Sibiu), prof. Mariana Sechereș (Filiala Brașov), prof. dr. Dorina Nichifor (Filiala Gorj), prof. dr. Iulia Bulacu (Filiala Constanța), prof. dr. Gheorghe Râncu (Filiala Câmpina), lect. univ. dr. Andrei Florin Sora (Filiala București) și prof. dr.Relu Stoica (Filiala Buzău).Președintă a Comisiei de Cenzori a S.Ș.I.R. a fost realeasă doamna prof. Monica Taşcă (Filiala Brașov).
Printre prioritățile stabilite de noua conducere, se numără: stimularea interesului tineretului pentru studiul istoriei, popularizarea rezultatelor cercetării istorice românești în țară și străinătate, să militeze pentru realizarea în cadrului societății civile a unei atitudini pozitive față de trecutul istoric și față de rolul acestei discipline de învățământ, susținerea acțiunilor și proiectelor care vizează salvarea și valorizarea patrimoniului istoric național.
Din Consiliul Național al SSIR fac parte ca reprezentanți din partea filialei Gorj profesorii Cornel Șomâcu, Marcela Mrejeru, Andrei Popete-Pătrașcu și Grigore Alexandrescu.

Cornel ȘOMÂCU
Andrei POPETE-PĂTRAȘCU