O lucrare monumentală despre trecutul Negomirului (I)

A văzut de curând lumina tiparului sub egida Institutului de Cercetări Socio-Umane ”C.S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, sub semnătura lui Dumitru Cauc, ”MONOGRAFIA COMUNEI NEGOMIR”, cea mai amplă lucrare de acest tip apărută până acum în Gorj. În cele două volume, unul intitulat ”Oamenii și mediul, societate și economie” iar celălalt ”Viața spirituală a localității”, autorul ne prezintă tot ce ar putea să ne intereseze despre trecutul unei localități: cadrul natural, cadrul istoric, cadrul socio-demografic, cadrul economic, cadrul spiritual și, bineînțeles, oameni care au marcat trecutul acestei zone.

monografie-negomirCu siguranță, prof. dr. Dumitru Cauc a oferit locuitorilor comunei Negomir o moștenire uriașă, șansa de a se regăsi în istorie deopotrivă cu generațiile trecute. Merită aici salutat efortul Primăriei Comunei Negomir pentru a se face această carte și a fi adunate elementele de istorie locală care, împreună cu nenumăratele documente care au trecut prin mâna cercetătorului, au creionat uriașa lucrare recent apărută. Profesorul Dumitru Cauc nu are doar meritul unui deceniu de cercetare ci și exemplul lucrului bine făcut, de acum orice carte de acest gen va trebui să aibă ca reper munca acestui neobosit cercetător.
De regulă când se vorbește despre o lucrare importantă cum este și MONOGRAFIA COMUNEI NEGOMIR, cronicarul vorbește de operă și mai puțin de cel care a făcut-o. Profesorul Dumitru Cauc merită mai multă atenție deoarece are în spate o operă istoriografică importantă, titluri academice și recunoașterea comunității. Deși se apropie de vârsta retragerii la pensie, Dumitru Cauc are foarte multe proiecte și este în plină putere creatoare. Astfel, așa cum locuitorii Negomirului au avut parte în acest an de o monografie importantă, tot la fel și cei de la Fărcășești își vor primi în următorii ani darul de la profesorul Dumitru Cauc, cartea fiind într-un stadiu avansat. Ce este mai frumos și demn de apreciat decât demersul unui dascăl care nu s-a mărginit niciodată doar la activitatea la catedră deși și aceasta i-a adus nenumărate satisfacții? Cât de mult ar trebui să învețe noile generații de dascăli despre dăruire, abnegație, cinste, competență și multă muncă. De asemenea exemple de viață are nevoie învățământul românesc spre a-și redobândi prestigiul de odinioară.

Un intelectual desăvârșit

Dumitru Cauc este de o viață profesor de istorie după ce a studiat pentru a obține această nobilă calitate. S-a născut în anul 1953 iar între 1960 și 1968 a parcurs cursurile Școlii Generale Raci iar după aceea patru ani de liceu la Bâlteni. Cum din liceu și-a descoperit pasiunea spre istorie și filosofie, a fost cumva firesc drumul spre cursurile Facultăţii de Istorie şi Filozofie, la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din Cluj, între anii 1972-1976. După aproape două decenii, perioadă de muncă asiduă și de serioase acumulări, își va susține doctoratul la Universitatea din Craiova, în 2004, cu teza ,,Proprietatea ecleziastică din Oltenia în epoca modernă”. Tot în perioada respectivă va absolvi Facultatea de Litere, specialitatea româno-italiană, a Universităţii din Craiova. Legat prin studii de două centre universitare mari, Cluj-Napoca și Craiova, Dumitru Cauc a slujit în carieră doar trei școli: Școala Generală Damian-Sadova, judeţul Dolj, Liceul Bâlteni și Şcoala Gimnazială ,,Victor Popescu” din Valea cu Apă, ambele din județul nostru. Ani de zile, profesorul Dumitru Cauc a fost directorul școlii din Valea cu Apă, perioadă în care a reușit să pună pe frontispiciu numele lui Victor Popescu, personalitate emblematic a Gorjului, a cărei biografie a fost readusă în actualitate chiar de domnia sa. De asemenea, a avut o activitate importantă în cadrul Societății de Științe Istorice, filiala Gorj. Este autorul lucrării ,,Contribuţii la cunoaşterea domeniului mănăstiresc din Oltenia” şi volumului de poezii ,,Rădăcini”, ambele apărute la Fundaţia ,,Scrisul Românesc”, Craiova, 2011.

O lucrare monumentală

”Monografia Comunei Negomir” a apărut la editura UNIVERSITARIA din Craiova iar în cele două volume adună circa 900 de pagini A4 de informații și fotografii. Dumitru Cauc și-a structurat lucrarea în cinci capitole: Cadrul natural, Cadrul istoric, Cadrul socio-demografic, Cadrul economic şi Cadrul spiritual. Rodul unei documentări bogate în arhive și cărți de specialitate, cartea va rămâne un reper în istoriografia locală și națională.
Despre povestea acestei cărți, însuși Dumitru Cauc spune: ”Lucrarea valorizează informațiile de arhivă culese de-a lungul a trei decenii, dar și din memoria colectivă. Pentru a răspunde criteriului de onestitate, am apelat la înregistrări electronice. Am cules informații atât de la bătrânii satelor, cu vârste cuprinse între 60 și 100 de ani, cât și de la urmașii unor eroi, de la făurarii satelor, de la intelectuali, oameni cu funcții de răspundere, de la oameni obișnuiți etc. (…) Consistența lucrării a fost dată de studierea fondurilor arhivistice aflate în Arhivele Naționale de la București, Tg-Jiu, Râmnicu-Vâlcea, Drobeta Turnu Severin, Craiova. Informații prețioase am obținut din arhivele școlilor Raci și Negomir și din arhiva Primăriei Negomir.” (Va urma)