Concurs național de istorie organizat de SSIR

 2,365 total views

Elevii, profesorii din toată țara dar și studenții sunt invitați să participe la Concursul Naţional ,,Patrimoniul cultural, istoric şi natural – Zestrea comunităţilor locale”, un demers de documentare a patrimoniului comunităților locale prin intermediul cercetărilor derulate chiar de membri ai acestora, ce se va desfășura în perioada martie-iunie 2021. Concursul este inițiat de Societatea de Științe Istorice din România.

Proiectul SSIR îşi propune, pe lângă documentarea patrimoniului local şi completarea informaţiilor cu acces deschis publicului larg, câteva importante obiective educaţionale şi de conştientizare a opiniei publice, şi anume: implicarea elevilor din învăţământul preuniversitar şi a studenţilor în activităţile din viaţa comunităţilor locale, dezvoltarea spiritului civic, creşterea gradului de conştientizare a necesităţii protejării, conservării şi promovării patrimoniului şi valorilor culturale locale, constituirea unei arhive a bunurilor de patrimoniu la nivelul comunităţilor înscrise / documentate şi a unei hărţi a obiectivelor locale care să sprijine dezvoltarea turismului cultural. Participarea la concurs presupune realizarea unor activităţi precum: identificarea bunurilor cu valoare de patrimoniu material imobil, patrimoniu natural de la nivel local; realizarea unui album foto şi a unei fişe descriptive pentru fiecare dintre bunurile respective; promovarea la nivel local a informaţiilor documentate. Grupul țintă căreia i se adresează competiția este format din: elevi din ciclul gimnazial (clasele VI-VIII) – secțiunea I, elevi din ciclul liceal, clasele IX-XII – secțiunea a II-a, profesori din mediul preuniversitar – secțiunea a III-a și profesori și studenți de la Facultatea de Istorie – secțiunea a IV-a.
Proiectul ”Patrimoniul cultural, istoric și natural – Zestrea comunităților locale” se va desfășura anual, de-a lungul a trei ediții, pe patru secțiuni, sub forma unui concurs național de portofolii, în perioada martie-iunie. Fiecare ediție va avea un regulament propriu.
Ediția din anul 2021 se va desfășura în format electronic și este dedicată patrimoniului material imobil, creat de om sau de natură, în strânsa ei conexiune cu comunitățile umane. Aici vor fi incluse toate bunurile de patrimoniu fixe: clădirile istorice, cetățile, monumentele istorice, cimitirele eroilor, necropole antice, parcuri, peșteri etc.. Cei interesați se pot înscrie până pe 11 aprilie 2021. Până la aceeași dată, vor fi alese temele de cercetare și se vor constitui echipele. Pentru învățământul preuniversitar, un grup de lucru va fi format din 1-2 profesori coordonatori și 4 elevi. Profesorii coordonatori pot înscrie în concurs cel mult 3 echipe. Pentru învățământul superior, grupul de lucru va fi format din 4 studenți. La secțiunea cadre didactice se poate participa individual sau în colaborare cu încă un cadru didactic (cadrele didactice care se înscriu în proiect trebuie să fie membri cotizanți ai SȘIR). Un profesor poate participa și individual, dar poate fi și coordonatorul echipei de elevi, însă tema aleasă pentru concursul național trebuie să fie diferită. Înscrierea participanților se face pe baza fișelor de înscriere și a acordului de parteneriat, toate semnate, ștampilate, scanate și trimise la adresa de e-mail secretariatssir@gmail.com. Lista profesorilor/studenților înscriși în proiect va fi publicată pe 14 aprilie, pe site-ul SȘIR, iar participanții vor realiza portofoliul concursului în perioada 12 aprilie – 20 iunie.
După primirea avizului favorabil de la nivelul filialei SȘIR, participanții vor trimite portofoliul în format electronic, în intervalul menționat, la SȘIR, pe adresa de e-mail secretariatssir@gmail.com, pentru înscrierea în competiția națională. Jurizarea portofoliilor va avea loc în perioada 20-30 iunie 2021, iar câștigătorii vor fi anunțați pe 2 iulie 2021, pe site-ul SȘIR. Se vor acorda 4 premii I, 4 premii II, 4 premii III, 4 mențiuni, 4 premii speciale. Premiile vor consta în diplome și cărți și vor fi trimise prin poștă. Fiecare unitate de învățământ înscrisă va primi o diplomă. Cadrele didactice vor primi și adeverință pentru autori de Resurse Educaționale Deschise (RED).