Comuna Stănești la ceas de bilanț

Mai multe domenii de activitate au reprezentat o prioritate pentru edilul șef al comunei Stănești, Vasile Pârvulescu. Iată, în continuare, raportul anual prezentat de acesta în fața consilierilor locali.

Primarul comunei Stănești, Vasile Pîrvulescu,  și-a prezentat raportul de activitate pe anul 2014
Primarul comunei Stănești, Vasile Pîrvulescu,
și-a prezentat raportul de activitate pe anul 2014

În domeniul învăţământului

Asigurarea transportului gratuit al elevilor și cadrelor didactice pe traseul Tg- Jiu-Stăneşti la toate unităţile de învăţământ de pe raza comunei Stăneşti şi la toate activităţile specifice (excursii la programul Şcoala altfel, deplasări la diferite concursuri sportive, culturale, la testări, examene de capacitate; asigurarea combustibilului pentru încălzirea localurilor de învăţământ, procurarea de lemne şi tăierea acestora pentru Şcoala Căleşti; igienizare, vopsiri şi zugrăveli la localul nr.2 al şcoli Stăneşti cu salariaţii primăriei la toate sălile de clasă; repararea mobilierului şcolar rupt de elevi, a uşilor, a ialelor de la sistemul de închidere a uşilor, lamperia din holul şcolii fiind realizată din parchetul dezmembrat de către salariaţii primăriei; intervenţii la Inspectoratul Şcolar pentru realizarea rampei sociale, acordarea a 2 microbuze; deratizarea spaţiilor din instuţiile de învăţământ, vidanjarea grupurilor sociale; înlocuirea linoleului din 4 săli de clase, ale localului nr.2 al Şcolii Gimnaziale Stăneşti cu parchet melaminat; înlocuirea linoleuiui de pe holurile existente ale localului nr.2 Şcolii Gimnaziale şi placarea cu gresie a acestora; reparaţii instalaţii electrice, înlocuirea întrerupătoarelor, prizelor, becurilor, repararea instalaţiei de apă, reparaţie instalaţie la grupurile sociale; amenajarea parcării în faţa şcolii şi modernizarea acesteia cu sprijinul Consiliului Județean Gorj; acordarea cadourilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă; reparaţii acoperiş atelier şcoală cu salariaţii primăriei.

Domeniul Cultură

Organizarea manifestaţiei culturale Pastorala Floriilor ediţia Nr.l şi editarea revistei Vestitorul; participarea formaţiei de fluieraşi la diferite activităţi culturale de pe raza judeţului organizate de Consiliul Judeţean, Centrul de Cultură. Organizarea competiţiei Pastorala Floriilor la fotbal între satele comunei Stăneşti; amenajarea a 2 (două) parcări în faţa Căminului Cultural Stăneşti şi modernizarea acestora cu sprijinul Consiliului Judeţean Gorj; reparaţia şi reabilitarea bibliotecii Stăneşti, înlocuirea tâmplăriei, a pardoselii din scândură cu parchet melaminat şi înlocuirea mobilierului vechi de peste 70 de ani cu mobilier nou, placarea tavanelor cu rigips, înlocuirea instalaţiei electrice, reparaţie hol şi casa scărilor la cămin; achiziţionarea materialelor necesare pentru repararea în totalitate a acoperişului la Căminul Cultural Stăneşti, adică cealaltă jumătate rămasă nereparată: Publicarea în ziarul local Ziarul de Stăneşti a articolelor privind salubrizarea, activităţile şi lucrările executate în comuna Stăneşti, hotărârile Consiliului Local.

Lucrări edilitar gospodăreşti

Colectarea deşeurilor şi a gunoaielor din satele comunei Stăneşti cu beneficiarii ajutorului social săptămânal, joia şi vinerea; tăierea coronamentului la arborii care afectează drumurile comunale, judeţene, uliţele Udroi și Filipeşti, Ciorăşti, Ciulavi, satul Vălari, satul Pîrvuleşti și coronamentele la arborii din incinta drumului, şcolilor, Căminul Cultural, terenului de sport; dezăpezirea drumurilor comunale, uliţelor, din satele comunei Stăneşti cu utilajele din dotare (multifuncţionalul tractor cu plug) a instiiuţilor de învăţământ, a bisericilor; intervenţii cu utilajele din dotare la calamităţi, inundaţii, drumurile afectate de aceste calamităţi, pentru refacerea drumurilor afectate, a cursurilor de apă, a malurilor; achiziţionarea tuburilor pentru podeţe şi montarea acestora în satele Măzaroi, Căleşti, Vălari şi la parcările executate la şcoala Stăneşti şi căminul Cultural Stăneşti; executarea şanţurilor pluviale în satele Bălani-300ml, Măzăroi 250 ml, Pîrvuleşti 500ml, Vălari-1200 m; achiziţionarea gunoiului natural pentru islazurile comunale şi împrăştierea acestuia pe islazurile Aeroport, Saivane, Obreja; repararea iluminatului public, înlocuirea becurilor arse, a duliilor defecte, a conductorilor, montarea de lămpi noi, reglarea acestuia astfel încât să nu funcţioneze decât în programul stabilit, astfel încât să nu se consume energia fără rost; demolare zid din faţa Şcolii Stăneşti şi refacerea acestuia de către salariaţii primăriei Stăneşti; tunderea gazonului şi a ierbii de pe terenul de sport de la instituţiile publicer marginea şanţurilor; executarea şanţurilor de drenare pentru alunecarea de teren din satul Vălari pe DC 146 Alexeni-Vălari alunecare declarată la ISU, INSTITUŢIA PREFECTULUI, CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ şi GUVERNUL ROMÂNIEI; reprofilarea şi repararea drumurilor în satele Pîrvuleşti, Vălari şi Curpen în special la Ciulavi după fiecare ploaie torenţială care afectează desfăşurarea circulaţiei pe aceste drumuri cu utilajele din dotare, dezăpezirea drumurilor comunale, a incintelor instituţiilor publice, uliţe căi de acces şi biserici; intervenţie la zidul de apărare distrus de viitură pe o lungime de 15 ml din satul Curpen pe 0045 Curpen-Vaidei; regularizarea albiei cu ajutorul buldozerului domnului Dionisie acesta făcându-se de 2 ori deoarece din lipsa fondurilor nu s-a mai putut lucra în luna iulie, acţiune reluată în luna octombrie fiind realizată a 2 săpătură pentru fundaţie turnându-se şi betonul; in adâncimea de 2 metri şi înălţimea de 2,5 m de la nivelul apei în sus zidul de sprijin nefiind finalizat, datorită şi timpului nefavorabil la această lucrare au participat următoarele societăţi: Aparegio cu 2m2 scânduri pentru cofraje, 2 plase de 0 6 cu lungimea de 6 m şi lăţimea de 2 m
-S.C PINUL a intervenit şi la refacerea drumului afectat de inundaţii la uliţa Filipeşti şi a dat materialul pentru stâlpii de rezistenţă la poarta de la primărie realizată de Ciulavu Vasile din satul Curpen, iar acoperişul fiind realizat de domnul viceprimar cu prăştila dată de domnul director al Muzeului Judeţean Gorj Hortopan Dumitru; reparaţii şi zugrăveli la sediul primăriei Stăneşti, tot cu (salariaţii) muncitorii primăriei Stăneşti; executarea a 2 punţi din ţeavă cu o lungime de 12 ml fiecare din care una a fost montată în satul Alexeni, iar cealaltă este în incinta primăriei pentru a fi montată în satul Stan eşti aceste punţi fiind realizate de salariaţii primăriei Stăneşti încadraţi ca muncitori.

Legile fondului funciar

Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar şi-a desfăşurat activitatea normal chiar dacă a intervenit Legea Nr.165/ 2013 privind inventarierea şi mă refer la hotărâri judecătoreşti care au trebuit şi trebuie puse în aplicare solicitarea documentelor şi discutarea cererilor din punctul Mijloace tarlaua I şi II şi din punctul La Boier linia Mică.
În calitate de primar am reprezentat comuna Stăneşti în litigii privind teritoriul administrativ cu municipiul Tg-Jiu în izlazul Bălani, comuna Leleşti pentru care s-au dispus expertize şi care au termen 23 februarie 2015 cu municipiu Tg-Jiu şi 06 februarie 2015 cu Leleşti şi cu această ocazie fac apel la domnii consilieri să delegaţi o persoană să reprezinte Consiliul Local în aceste litigii şi de asemenea să aduceţi şi eventualele probe, dovezi.
Vă informez că la comuna Stăneşti a fost încheiată inventarierea terenurilor conform Legii Nr.165/2013
De asemenea am fost acţionaţi în instanţă pentru Muntele Cartianu de către Cartianu I Nicolae şi de către Obştea Schela care a întocmit o expertiză fără a fi înştiinţată Comisia Locală Stăneşti pentru terenul de pe teritoriul administrativ al comunei Stăneşti,
Comisia Locală a întocmit documentaţia pentru eliberarea titlurilor de proprietate în baza hotărârilor judecătoreşti pentru Toader Păpuşa din satul Pîrvuleşti Hortopan Florin din Bucureşti, Hortopan Angela din satul Rugi pentru teren cu vegetaţie forestieră Fîcea Angela pentru terenul arabil care nu este ocupat fiind liber vechiul amplasament a renunţat la acţiunea în instanţă.
Au fost validate în Comisia Locală cererile domnilor Fîcea Aurel, Ciuta Marin Vapina pentru teren forestier urmând a fi întocmite documentaţiile iar pentru domnul Dolofan lor din satul Vaidei urmează să găsim o soluţie deoarece solicită suprafaţa de aproximativ 400 mp în curtea Şcolii din satul Vaidei pentru Angheloiu suprafaţă care a fost scoasă din domeniuI public deoarece se află în izlazul comunal Măzăroi.

INVESTIŢII

În anul 2014, în urma intervenţiilor personale dar şi prin adrese scrise note de fundamentare la domnul Preşedinte Ion Călinoiu dar şi la domnul Vicepriministru Uviu Nicolae Dragnea, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) am făcut posibilă promovarea pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) următoarele investiţii:
I Modernizarea drumului comunal DC 146 Alexeni (DJ 664 A) Vălari-Curpen[DJ 664 A) conform contractului Nr.6686/22.10.2014 cu următoarele caracteristici: valoare totală a investiţii 1139.188, din care valoarea cheltuielilor care se pot finanţa de Ja bugetul de stat prin Program este de 750.929,00 lei fondurile necesare finalizării acestei investiţii.
De asemenea s-a mai realizat un zid de apărare şi şanţuri pluviale din pământ.
A doua investiţie promovată pe PNDL este Modernizarea DC.146 Pîrvuleşti (DJ 672
B} Vălari conform contractului Nr.8528/19.12.2014 cu următoarele caracteristici valoare totală a investiţiei 1.587.274,00 iei din care valoarea cheltuielilor care se pot finanţa de la bugetul de stat prin program este de 1.469.110,00 lei, valoarea prezentului contract fiind de 1000.000 lei din bugetul M.D.Reg şi Ad.Publice.
Canalizarea menajeră pentru satele Vaidei, Curpen, Alexeni, Stăneşti, Vălari, Pîrvuleşti conform contractului Nr.7034/05,11.2014 valoarea totală a investiţiei este de 10.523.372,00 lei din care valoarea cheltuielilor care se pot finanţa de la bugetul prin Program este de 10.143.175.00 lei; valoarea prezentului contract este de 40.000,00 lei din bugetul M.D.Regionale si Administraţiei publice.
-s-a efectuat S.F,pentru aceasta investiţie
IV . Modernizarea și reabilitarea DJ664 A pe o lungime de 2 km de la biserica Stănești spre Tg-Jiu, această reabilitare fiind făcută din bugetul Consiliului Judeţean Gorj și va continua până la Ursați cu sprijinul domnufui preşedinte Ion Călinoiu la solicitările verbale și scrise ale primarului.
Realizarea studiului de fezabilitate pentru DC 143-Bălani, Căleşti, Măzăroi, Obreja pe lungimea de 4 km și DC, 146 Curpen-Vălari pe o lungime de 1,8 km începând de la biserica Curpen din Dj 664A spre Vălari studiu întocmit pentru a fi promovat pe fonduri externe. De asemenea, pentru DC. 143 Bălani, Călești, Măzăroi , Obreja înaintat documentaţia și pentru a fi prins pe PNDL de la bugetul de stat.
Alimentarea cu apă pentru satele Vaidei, Curpen, Alexeni, Stănești pe O.G Mr. 20 investiţie aflată în derulare tot pe bugetul de stat fiind încheiate în anul 2014 două contracte adiţionale pe o valoare de 15.000,000 lei din care s-au realizat lucrări doar de 5 miliarde.
Aerodromul Stănești investiţie promovată de Consiliul Judeţean Gorj în parteneriat cu Consiliul Local Stănești și Primăria Stănești reprezintă un interes local și naţional de o importanță deosebită această investiţie fiind realizată pe unul din izlazurile comunale.
VIII. Centrul de informare turistică, investiţie pe fonduri externe: lucrarea a fost scoasă la licitaţie pentru execuţie dar datorită contestaţiilor nu s-a început, urmând a se finaliza în anul 2015.

Repararea drumurilor

În anul 2014 s-au realizat următoarele lucrări: s-a reparat drumul DC 146 Vălari, prin balastare și s-au executat şanţuri pluviale, taierea coronamentului la arbori, mărăcinilor și s-a lărgit drumul pe porţiunea intersecţie Pirvulesti –Valari (Popescu Ion), până la intersecţia Vălari –Curpen (la Ceaușu), s-a executat podeţ nou la şcoala Vălari și s-a lărgit podeţele de la Gică Popescu și intersecţia cu drumul bisericii; de asemenea s-a reparat drumul biserica Valari -Iuga și s-a executat șanț pe partea stângă; s-a reparat drumul de la Pîrvulești în coastă și s-au executat şanţuri pluviale pe ambele părți până la Popescu Gică Pirvulești de la podeţul din Coastă; s-a reparat drumul Obreja-Măzăroi –Călești-Bălani pe porţiunea satului Obreja și până la Măzăroi cu piatră concasată și porţiunea Măzăroi-Călești-Bălani cu piatră de munte cu aprobarea domnului primar de la Schela și s-au executat şanţuri pe porţiunea dintre satele Obreja-Măzăroi și intrare sat Bălani pe aproximativ 300 m; de asemenea s-a reparat drumul prin balastarea, reprofilarea și executarea şanţurilor pe ambele părți de la Ciulavi în coastă până la ultimul cămin al conductei de apă.

PSJ și ISU

În anul 2014, pe raza comunei Stănești au fost mai puţine incendii și de fiecare dată la intervențiile făcute s-au folosit utilajele din dotare şi echipamentele PSi achiziţionându-se şi o motopompă specială care poate fi folosită şi la inundaţie.
Dacă în anul 2014 incendiile au fost mai puţine am avut parte de inundaţii care au afectat cursurile de apă recoltele şi drumurile comunale în special în satele Pîrvuieşti, Vălari şl Curpen partea dinspre Ciulavi unde s-a intervenit cu utilajele din dotare multifuncţionalul şi tractorul cu remorca primăriei dar şi cu sprijinul societăţii S.C. Spinul cu care am realizat drumul de la Filipeşti şi intervenţiile de la zidul de apărare din satul Curpen,
De asemenea, am informat toate distrugerile la forurile abilitate, iar cu ajutorul Apelor Române Gorj s-au efectuat lucrări de regularizare în satul Alexeni de la biserica Alexeni în aval. Mai sunt de făcut intervenţie în porţiunea Cîrstoiu Ştefan-podul Alexeni, în Gîmbor Curpen la Gogel.