Hotărâri de consiliu Mătăsari – Gorj, martie 2020

 463 total views

 463 total views – CONSILIUL  LOCAL – Comuna Mătăsari, Judeţul Gorj  HOTĂRÂREA    NR. 16                privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale administrate                                    și finanțate din bugetul Consiliului Local Mătăsari pentru …

Read More

Hotărâri de consiliu Mătăsari- Gorj, ianuarie 2020

 423 total views

 423 total views ROMÂNIA JUDETUL GORJ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MATASARI                                                                       HOTARÂREA NR.   1                               Privind  Acoperirea Deficitului din Excendentul Anilor precedenti             Consiliul Local al Comunei Matasari:              Avand in vedere:              Referatul înregistrat …

Read More

Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, octombrie 2020

 373 total views

 373 total views ROMÂNIA                                                                                                                                                                       JUDEŢUL  GORJ                                                                                          COMUNA NEGOMIR                                                                         CONSILIUL LOCAL                                                                        HOTARARE Nr. 35 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea …

Read More

Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, septembrie 2020

 392 total views

 392 total views ROMÂNIA                                                                                                                                                                  JUDEŢUL  GORJ                                                                                          COMUNA NEGOMIR                                                                      CONSILIUL LOCAL                                                                                                  H O T Ă R Â R E  NR.  32    privind rectificarea bugetului local pe …

Read More

Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, august 2020

 390 total views

 390 total views ROMÂNIA                                                                                                                                                                       JUDEŢUL  GORJ                                                                                          COMUNA NEGOMIR                                                                      CONSILIUL-LOCAL                                                                                                   H O T Ă R Â R E  NR. 31 privind aprobarea execuţie  bugetului local de venituri …

Read More

Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, iulie 2020

 419 total views

 419 total views ROMÂNIA                                                                                                                                                                       JUDEŢUL  GORJ                                                                                          COMUNA NEGOMIR                                                                      CONSILIUL LOCAL                                                                         HOTĂRÂRE  NR. 24                   privind  conferirea  “Diplomei de fidelitate”  și   premierea cuplurilor din                   comuna  Negomir care sărbătoresc …

Read More

Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, iunie 2020

 374 total views

 374 total views ROMÂNIA                                                                                                                                                                       JUDEŢUL  GORJ                                                                                          COMUNA NEGOMIR                                                                         CONSILIUL LOCAL           HOTĂRÂRE  Nr. 18   privind aprobarea intenției de participare la procedura de licitație a serviciului de salubrizare …

Read More

Hotărâri de Consiliu, comuna Negomir – Gorj, mai 2020

 374 total views

 374 total views ROMÂNIA                                                                                                                                                                      JUDEŢUL  GORJ                                                                                       COMUNA NEGOMIR                                                                CONSILIUL LOCAL                                                                                                                    HOTĂRÂRE  Nr. 15 privind alegerea preşedintelui de şedinţă începând cu luna iunie 2020                 Consiliul local al   comunei …

Read More

Hotărâri de consiliu, comuna Negomir- Gorj, aprilie 2020

 416 total views

 416 total views ROMÂNIA                                                                                                                                                                       JUDEŢUL  GORJ                                                                                          COMUNA NEGOMIR                                                                         CONSILIUL LOCAL                                                                                                   HOTĂRÂRE Nr. 13 privind alocarea sumei de  14.000  lei de la bugetul local pe anul 2020 …

Read More

Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, martie 2020

 389 total views

 389 total views ROMÂNIA                                                                                                                                                                      JUDEŢUL  GORJ                                                                                          COMUNA NEGOMIR                                                                         CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                       HOTÂRÂRE   NR. 9                             privind aprobare programului de măsuri ce trebuie îndeplinit pentru realizarea                             curățeniei și înfrumusețării …

Read More

Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, februarie 2020

 463 total views

 463 total views ROMÂNIA                                                                                                                                                                       JUDEŢUL  GORJ                                                                                         COMUNA NEGOMIR                                                                        CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                 HOTĂRÂRE   Nr.  4                 privind  aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap                               Consiliul local …

Read More

Hotărâri de consiliu, comuna Negomir- Gorj, ianuarie 2020

 445 total views

 445 total views ROMÂNIA                                                                                                                                                                         JUDEŢUL  GORJ                                                                                          COMUNA NEGOMIR                                                                CONSILIUL LOCAL                                                                        HOTĂRÂRE  Nr. 2 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru repartizarea orelor de  muncă pentru familiile beneficiare …

Read More

Hotărâri de consiliu, comuna Negomir – Gorj, noiembrie 2020

 442 total views

 442 total views ROMÂNIA , JUDEŢUL  GORJ                                                                                          COMUNA NEGOMIR                                                                      CONSILIUL LOCAL                                                                        HOTĂRÂRE  NR. 9 privind aprobarea achiziţionării şi acordării anumitor produse/servicii cu ocazia sfârşitului de an, respectiv sărbătorilor …

Read More