Asociația PROVERTICAL: Anunţ public

Loading

Asociaţia PRO VERTICAL  implementează, în perioada 1 decembrie 2010 – 30 mai 2011,  proiectul „Fii activ!”, finanţat de Uniunea Europeană, prin programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1- Tineri pentru Europa, Sub – Acţiunea 1.2 – Iniţiative ale Tinerilor.
Obiectivele proiectului „Fii activ!” sunt: abilitarea a 10 tineri în domeniul metodelor educaţiei non- formale; dezvoltarea capacităţii lor de reflectare corectă în presă a problemelor tinerilor şi comunităţii, prin realizarea şi publicarea în presă, de către ei, de articole ce privesc subiecte din domeniile: tineret, social, anti – discriminare, mediu, promovarea cetăţeniei europene; dezvoltarea la tinerii participanţi de abilităţi de comunicare interculturală, informare, socializare, exprimare în scris.