ARHIVE Vizita primului mitropolit al Olteniei în Gorj

Biblioteca S.J.A.N. Gorj, „Gorjanul”, anul XVII, nr. 19-20, Tg. Jiu, 26 mai 1940. 

Cea mai importantă publicație a Gorjului, „Gorjanul” dedica numărul din anul XVII, nr. 19-20 din data de 26 mai a anului 1940, vizitei canonice a primului Mitropolit al Olteniei, Înalt Preasfinţia Sa Nifon Criveanul, în data de 12 mai 1940. În contextul înfiinţării Patriarhiei Române a urmat şi ridicarea Episcopiei Râmnicului la rangul de Mitropolie, fiind ales ca mitropolit fostul episcop de Huşi, Nifon, născut în localitatea Slătioara din vechiul judeţ Romanaţi. În deschiderea articolului, vizita era descrisă cu mare entuziasm ca: „Una dintre cele mai mari sărbători spirituale pe care Gorjul le-a trăt în ultimele decenii…”; „…ziua de 12 mai a.c., zi în care primul Mitropolit al Olteniei, I. P. S. S. Nifon, a venit în judeţul şi oraşul nostru, în cea dintâiu vizită canonică ce a făcut plaiurilor vladimiresciene, în noua demnitate de păstor sufletesc al drept-credincioşilor din arhiepiscopia Olteniei.” În continuare, în numărul menţionat, aflat în păstrarea bibliotecii Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, era menţionată primirea cu mult fast făcută ierarhului de către reprezentanţii autorităţilor locale, atât civile cât şi clericale, primire aleasă făcută mai ales „…pentru a corespunde sentimentului unanim al poporului gorjan în al cărui suflet Mitropolitul Nifon îşi are locul de frunte, încă de pe timpul vicariatului său dela Râmnic.”

Pregătirea vizitei nu a fost necesară prin emiterea de ordine şi directive, fiind suficientă anunţarea acesteia „…pentru ca poporul să vină dela zeci de kilometri întru întâmpinarea înaltului ierarh.” Pentru primirea înaltului oaspete, oraşul a fost împodobit şi pregătit în amănunţime, vremea fiind şi ea prielnică – „În dimineaţa acelei zile – minunat de frumoasă, după atâtea altele de ploi şi frig – oraşul s’a îmbrăcat în strae de sărbătoare: tricolor, flori de primăvară şi verdeaţă pela casele publice şi particulare, arcuri de triumf pe străzile principale şi popor mult, nespus de mult, din oraş şi din satele din nord-vestul judeţului.”

La intrarea în judeţul Gorj dinspre sud, mitropolitul Nifon a fost întâmpinat de către principalele notabilităţi ale Gorjului perioadei, printre care numărându-se prefectul judeţului col. Şerban Leoveanu, protoiereii Victor Dobrescu şi Vasile Geamănu, inspectorul şcolar judeţean C. V. Cătuţ, directorul ziarului Gorjanul Jean Bărbulescu, etc., lor alăturându-se la sosirea în Târgul-Jiului şi Titu D. Staicu, primarul oraşului. Străzile erau pline de mulţimi venite atât din cuprinsul oraşului, cât şi din satele învecinate – „Zeci de mii de suflete, – un adevărat furnicar de lume – din oraş şi din satele de sub munte, umpluseră până la ultimul locşor al străzii principale, dela barieră şi până la catedrală. În marginea oraşului, sub un mare arc de triumf, aşteptau autorităţile, în frunte cu primarul oraşului….O copilă i a dat un frumos buchet de flori, iar d. Titu D. Staicu, primarul oraşului, făcându-i urările cele mai calde, în numele populaţiunii, i-a oferit, după tradiţie, pâine şi sare.”

Biblioteca S.J.A.N. Gorj, „Gorjanul”, anul XVII, nr. 19-20, Tg. Jiu, 26 mai 1940. 

Au urmat discursurile reprezentanţilor autorităţilor publice, printre care şi cel primarului Titu D. Staicu, care descria vizita ierarhului ca fiind „…clipe sfinte de înaltă reculegere, de înaltă redresare morală.” Vorbind despre Târgu Jiu, primarul Staicu spunea: „Oraşul Tg.-Jiu are aşezare veche. De prin secolul al 15-lea se vorbeşte de Târgul-Jiului, târgul apei. Pe atunci negustorii şi câţiva boeri au pus temelie acestui târg, care încet – încet a progresat. Ori câtă viaţă au avut şi ori cât de aspre au fost condiţiunile de viaţă, negustori şi boeri cu credinţă întru Domnul, au zidit lăcaşuri de rugăciune şi acestea au fost Catedrala şi Bisericile Sf. Nicolae şi Sf. Apostoli.” Printre celelalte personalități locale ale epocii care au ținut cuvântări cu ocazia vizitei mitropolitului Nifon s-au numărat: prefectul județului Gorj Șerban Leoveanu, protoiereul județului Gorj pr. Victor Dobrescu, reprezentantul magistraturii Ioan P. Negru, dr. Nicolae Hasnaș, avocatul Nika Petrescu din partea baroului Gorj, pr. prof. Gh. Gâță comandantul Legiunii de Străjeri din județul Gorj, inspectorul școlar C. V. Cătuț, dr. Constantin Tanasescu din partea medicilor din județ, etc.

În fața acestei primiri călduroase și pline de reverență, mitropolitul a răspuns printr-un discurs marcat de recunoștință și apreciere – „Copleşit de cuvintele atât de alese cu care aţi elogiat smerita mea persoană, vă mulţumesc cu multă recunoştinţă.” Despre locuitorii Gorjului, mitropolitul declara: „Minunat este acest popor gorjan, care ştie să primească, să iubească, să creadă, să lupte, să biruie orice potrivnicie – să cucerească.” A urmat apoi un banchet în sala de consiliu a palatului comunal (primăria, actuala clădire a Prefecturii judeţului Gorj) la care au participal 120 de persoane, „…şefii de instituţii, fruntaşii vieţii culturale şi sociale din localitate, precum şi un număr de preoţi din oraş şi din judeţ.” Cu ocazia banchetului, mitropolitul Nifon a ţinut un nou discurs, în care declara printre altele: „Aici în Gorj, iubirea e mai caldă; energia mai clocotitoare, inteligenţa mai vie, eroismul cunoaşte cele mai înalte culmi. Sufletul gorjan e mai român şi mai creştin. Plec din acest judeţ mai fortificat. Mă voi hrăni din prisosul iubirii pe care mi-aţi arătat-o şi mă voi strădui să înfăptuiesc lucruri care să fie de model. Aşi fi fericit ca, alăturându-mi de gorjeni strădaniile mele să facem ca din acest judeţ să pornească o mişcare de regenerare naţională.”

Biblioteca S.J.A.N. Gorj, „Gorjanul”, anul XVII, nr. 19-20, Tg. Jiu, 26 mai 1940. 

A doua zi, în data de 13 mai, după alte activităţi şi discursuri, vizita mitropolitului Nifon s-a încheiat, acesta plecând spre Craiova la ora 19. Până la graniţa judeţului a fost condus de către prefectul judeţului Gorj, colonelul Şerban Leoveanu.  

Dumitru Cătălin Drăghici