Angajații primăriei Târgu Jiu vor verifica dacă declarația pe propria răspundere dată de cei care primesc ajutorul pentru încălzire corespunde cu realitatea

Loading

În luna ianuarie 2012, Primăria Târgu Jiu a primit de la Agenția de Plăți și Inspecție Socială lista cu cei 5708 beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinţelor cu gaze naturale şi 459 beneficiari ai sistemului de încălzire cu combustibili petrolieri, urmând să se efectueze anchete pentru cel puţin 60% dintre aceştia. Anchete sociale se pot efectua şi la sesizarea unor terţi persoane fizice sau juridice peste procentul prevăzut anterior.

Târgujienii care au declarat în fals, ca să primească ajutorul pentru încălzire, riscă să fie acuzat de fals și uz de fals
Târgujienii care au declarat în fals, ca să primească ajutorul pentru încălzire, riscă să fie acuzat de fals și uz de fals

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială pentru perioada sezonului rece, Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială transmite primăriilor lista cu beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor la domiciliul cărora urmează să se efectueze anchetele sociale în scopul verificării veridicităţii celor declarate de titulari la întocmirea Cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
În acest scop, prin decizia primarului municipiului Tg-Jiu, s-au constituit un număr de  15 colective de anchete sociale, astfel încât acţiunea de efectuare a anchetelor să se finalizeze până la data de 31 martie 2012. Cu ocazia vizitei la domiciliul titularilor,  funcţionarii vor solicita informaţii în legătură cu componenţa familiei şi veniturile realizate de aceştia, urmând să stabilească dacă cele declarate în cerere sunt reale.
Totodată, se va lua legătura cu administratorii asociaţiilor de proprietari pentru ca aceştia să confirme (cu semnătură şi ştampila Asociaţiei) componeţa familiei beneficiare. În situaţia în care proprietarul sau un alt membru major din familia beneficiară nu este găsit la domiciliu, colectivul de anchete sociale va lăsa o înştiinţare, urmând ca persoana căutată să contacteze salariaţii desemnaţi cu efectuarea anchetelor.
„Facem precizarea că, potrivit prevederilor Ordonanţei nr. 70/2011, în situaţia în care beneficiarii refuză să colaboreze cu colectivul de anchete ( refuză să furnizeze informaţii sau să prezinte documente solicitate), se procedează la încetarea acordării dreptului, iar sumele acordate necuvenit se recuperează în condiţiile legii”, a declarat Teodora Ciobanu, director în cadrul Primăriei Târgu Jiu.