Unde-s doi, puterea crește!

muzica-popularaAsociatia de tineret VIITORUL CĂPRENI   implementeaza în perioada  03/10/2012  – 19.11/2012 proiectul « Unde-s doi puterea crește! », finanțat de Autoritatea Naționala pentru Sport și Tineret. Parteneri în proiect sunt: Primăria Căpreni și Primăria  Hurezani, iar grupul țintă va fi alcătuit din membrii a 30  familii tinere din cele două comune. Selectate se va face în conformitate cu analizele și anchetele sociale puse la dispoziția echipei de proiect de către cele două primării cât și în conformitate cu criteriile inserate în proiect: vârsta până în 35 ani, domiciliul în cele 2 comune, dificultăți economice și de integrare pe piața muncii, disponibilitate pentru participare la proiect, spirit  de inițiativă și dorință de progres. Proiectul își propune ca scop mobilizarea tinerilor din două localități rurale gorjene pentru a se asocia în vederea rezolvarii problemelor comunităților cărora le aparțin. Obiectivele specifice sunt următoarele: organizarea a  4 sesiuni de informare despre beneficiile asociativității  pentru 60 de tineri din două localități rurale gorjene; creșterea gradului de asociativitate în rândul a 60 de tineri din doua localitati rurale gorjene cu 10%; creșterea gradului de informare despre beneficiile asociativității  în rândul a 200 de tineri.