Toţi elevii din Gorj de la clasele II, IV și VI evaluaţi

Pentru prima dată în trecutul recent al învăţământului gorjean, toţi elevii de clasele a II-a, a-IV-a şi a VI-a vor fi evaluaţi la nivel naţional în cursul lunii mai 2014. Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj a luat deja măsurile ce se impun pentru desfăşurarea acestor testări în cele mai bune condiţii.

Elevii de învăţământ primar şi gimnaziu vor da piept cu primele evaluări naţionale
Elevii de învăţământ primar şi gimnaziu vor da piept cu primele evaluări naţionale

În anul şcolar 2013-2014, evaluările se vor desfăşura, în două sesiuni, în perioada 6 – 29 mai, după cum urmează: prima sesiune, în perioada 6 – 15 mai, iar a doua sesiune, în perioada 20 – 29 mai. Peste 12 000 de elevi din Gorj vor susţine aceste evaluări.

Calendar evaluări

Potrivit inspectorului şcolar general Ion Işfan, prima sesiune  are următorul calendar: clasa a II-a (6 mai: Limba română – scris şi citit; 7 mai: Limba maternă – scris şi citit; 8 mai:  Matematică); clasa a IV-a (13 mai: Limba română – Limba maternă; 14 mai: Matematică); clasa a VI-a (14 mai: Limbă şi comunicare; 15 mai: Matematică şi ştiinţe). Pentru sesiunea a doua(pentru elevii care au absentat din motive întemeiate la prima sesiune) are următorul calendar: clasa a II-a (20 mai: Limba română – scris şi citit; 21 mai: Limba maternă – scris şi citit; 22 mai: Matematică); clasa a VI-a (27 mai: Limbă şi comunicare; 28 mai: Matematică şi ştiinţe); clasa a IV-a (28 mai: Limba română – Limba maternă; 29 mai: Matematică).

Subiecte la nivel naţional

Testele pentru evaluările de la clasele a doua, a patra şi a şasea sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, fiind formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, astfel încât să permită administrarea în câte două secvenţe de evaluare. Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. Nivelul de dificultate al testelor va fi mediu.
Rezultatele obţinute la EN-2014 nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
Responsabilitatea administrării la clasă a evaluărilor naţionale aparţine administratorului de test, care poate fi învăţătorul/institutorul/profesorul de la clasă. Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasă, desemnat de preşedintele comisiei de organizare şi de administrare a EN-2014 din unitatea de învăţământ.
Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unităţi şcolare decât cele din care provin elevii ale căror teste sunt evaluate. Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic. Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic.