Programul ”Săptămâna verde” în școli, o mare necunoscută

 313 total views

Cu mai puțin de o lună înainte să înceapă, elevii, cadrele didactice au aflat ce înseamnă Programul ”Săptămâna Verde”. Astfel, Metodologia de organizarea a Programului „Săptămâna verde” a fost aprobată prin  ordin de ministru. Este obligatorie participarea la programul „Săptămâna verde” atât pentru copii și elevi, cât și pentru profesori. Activitățile desfășurate pot avea loc în interiorul școlii sau în afara acesteia, dar trebuie să se respecte prevederile legale cu privire la siguranța copiilor pe durata activității și, ca și până acum, nu există buget pentru activități.

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 27 februarie— 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe nu se planifică în același interval de cursuri (modul de învățare). Asta se știa deja din toamna trecută.

„Directorul unităţii de învăţământ în colaborare cu echipa coordonatoare monitorizează prezenţa antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor şi a cadrelor didactice la activităţile programului „Săptămâna verde”. Activităţile educative aprobate se înscriu în condica de prezenţă a cadrelor didactice, absenţele antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor se înscriu în mod corespunzător în catalog”, potrivit art. 21 din document.

Va fi un program special, în fiecare dintre cele 5 zile. La art. 8, metodologia stabilește următoarele:

Art. 8 – „(1) În perioada alocată programului „Săptămâna verde” nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ. Programul se desfăşoară în conformitate cu un orar special, în fiecare dintre cele 5 zile.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal, în perioada dedicată programului „Săptămâna verde” se organizează activităţi de instruire practică.”

Potrivit documentului, fiecare școală stabilește echipa de coordonare a programului și calendarul pentru „Săptămâna verde”. Echipa de coordonare va fi formată din:

  • director/director adjunct;
  • 4-5 membri ai consiliului profesoral – 1 membru având calitatea de responsabil de mediu, cel puţin 1 membru din comisia pentru întocmirea orarului;
  • 1-2 reprezentanţi ai consiliului elevilor, pentru unitățile de învățământ în care funcționează aceste structuri;
  • 1-2 reprezentanţi ai comitetului de părinţi;
  • consilierul educativ şi/sau coordonatorul de proiecte;
  • consilierul şcolar/mediatorul şcolar, după caz.

Calendarul de derulare a programului „Săptămâna verde” cuprinde: perioada de identificare a intereselor/preocupărilor antepreșcolarilor/preşcolarilor/elevilor, perioada de alcătuire a ofertei de activități pentru „Săptămâna verde”, perioada de desfăşurare a programului şi perioada de reflecţie/analiză a rezultatelor.

„Cu cel puţin o săptămână înainte de perioada pentru care s-a planificat desfăşurarea programului „Săptămâna verde”, conducerea unităţii de învăţământ comunică inspectoratului şcolar orarul programului”, conform art. 18 alin. (6) din metodologie.

Proiectarea activităţilor din cadrul programului „Săptămâna verde” se realizează astfel:

„a) identificarea intereselor/preocupărilor antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, stabilirea formei de prezentare a propunerilor de activități, identificarea și alegerea partenerilor în organizarea activităților;

b) alcătuirea ofertei de activități „Săptămâna verde”, care cuprinde o gamă cât mai variată de activităţi educaționale din care antepreșcolarii/preşcolarii/elevii pot să aleagă;

c) înscrierea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor la activitățile programului „Săptămâna verde”;

d) elaborarea detaliată a orarului programului, pe baza opțiunilor exprimate.”

Activitățile care se pot organiza în săptămâna verde sunt următoarele: „lecții în natură, dezbateri, jocuri de rol, fotografie vorbită, exerciții de construcție participativă a unor scenarii de viitor, vizionări de documentare, experimente, biblioteci vii, teatru forum, teatru legislativ, proiecte de servicii în folosul comunității, voluntariat, expediții și excursii în parcuri naturale și arii protejate, fără a se limita la acestea.”

De menționat este că „activitățile propuse pentru „Săptămâna verde” trebuie să se poată desfășura fără contribuții financiare din partea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, a părinților/reprezentanților legali, a cadrelor didactice și a unităților de învățământ preuniversitar.”