Preocupări pentru statutul disciplinei Istorie în învățământul preuniversitar

Reuniunea conducerii SSIR a fost organizată în municipiul Alexandria, județul Teleorman
Reuniunea conducerii SSIR a fost organizată în municipiul Alexandria, județul Teleorman

Consiliul Național al Societății de Științe Istorice din România s-a desfășurat la Alexandria, în data de 23 mai 2015. Societatea de Științe Istorice din România este cea mai cuprinzătoare asociație – profesională din domeniul istoriei din România, reunind profesori din toate ciclurile de învățământ, cercetători, arhiviști, muzeografi, studenți și alte persoane interesate de progresul cunoașterii istorice.
Județul Gorj deține una dintre cele mai importante filiale din țară și a trimis la Alexandria o delegație importantă. Lucrările Consiliului au fost deschise de Luminiţa Pinţur , preşedinte al Filialei Teleorman al Societății de Științe Istorice, inspector şcolar pentru disciplinele istorie – ştiinţe socio-umane în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman . Începutul activităţii a fost salutat de prefectul de Teleorman , Carmen Daniela Dan, care şi-a exprimat recunoştinţa şi respectul pentru contribuţia pe care istoricii o aduc la dezvoltarea zonei din punct de vedere ştiinţific şi a propus organizarea unui proiect comun pentru promovarea cercetării istorice în judeţul Teleorman , în memoria regretatului profesor Ion Moraru .
La eveniment au fost prezenți prof.univ.dr. Bogdan Murgescu – președinte al Societății de Științe Istorice din România, prof. univ. dr. Alexandru Barnea – prim-vicepreședinte al Societății de Științe Istorice din România, prof. dr. Bogdan Teodorescu – secretar general al Societății de Științe Istorice din România, prof. univ. dr. Nichita Adăniloaie – președinte de onoare, prof. dr. Gheorghe Nichifor-vicepreședinte, membri ai Biroului Național al Societății de Științe Istorice din România, reprezentanți ai filialelor Societății de Științe Istorice din România, ai mass-media.
Lucrările Consiliului Național al Societății de Științe Istorice din România au cuprins o prezentare a activității SSIR în anul 2014, discuţii privind pregătirea Conferinței Naționale din noiembrie 2015, inclusiv o inventariere și discutare a propunerilor de îmbunătățire a statutului S.S.I.R., o dezbatere referitoare la statutul disciplinei istorie în învățământul preuniversitar și demersurile ce pot fi întreprinse de S.S.I.R. în acest sens.
Cornel Șomâcu