Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă al Gorjului, la final

Loading

Consiliul Județean Gorj a transmis Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), astăzi, 26 mai 2021, în vederea completării și definitivării, Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă aferent Județului Gorj –varianta finală, elaborat în cadrul Grupului de Lucru constituit la nivel județean, conform atribuțiilor conferite. Instituția își propune, prin realizarea Strategiei de dezvoltare a județului Gorj pentru perioada 2021-2027 și a Planului strategic instituțional, o planificare strategică și bugetară multi-anuală, pornind de la programe, prin asigurarea participării informate la luarea deciziilor, nu doar a factorilor implicați, ci și a celor afectați sau interesați de acea decizie, precum și fundamentarea temeinică a acestor politici publice.

Strategia de Dezvoltare a Județului Gorj trebuie să fie complementară și să existe o sinergie cu toate documentele de planificare existente la nivelul județului Gorj. Astfel, își propune identificarea surselor de finanțare aferente tuturor proiectelor centralizate la nivelul Consiliului Județean Gorj, inclusiv cele finanțabile în cadrul Programului Operațional Tranziție Justă 2021-2027.