O reuniune inedită a profesorilor de istorie din Gorj

La jumătatea acestei săptămâni s-a desfășurat,  în organizarea Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Consfătuirea profesorilor de istorie și socio-umane  din județ. Manifestarea s-a desfășurat sub coordonarea unui nou inspector școlar de specialitate –prof. drd. Angelica Necșulea-și cu participarea inspectorului școlar al județului Gorj-prof. dr. Marcela Mrejeru. Inedit, prin intermediul  platformelor digitale, la reuniunea cadrelor didactice din Gorj au participat și mai mulți inspectori școlari din Republica Moldova,în frunte cu prof. Lucia Caciuc, șefa Direcției Generale Educație și Cultură Strășeni.

Întâlnirea anuală a profesorilor de istorie din județul Gorj a fost un maraton informational propus de inspectorul școlar de specialitate dar și de inspectorul școlar general al județului Gorj, ambele doamne fiind profesoare de istorie. Din mesajul doamnei profesor  Marcela Mrejeru  s-au putut reține lucruri importante legate de această disciplină, de o deschidere mai mare a ISJ Gorj către elevi, profesori și părinți, o colaborare mai bună cu alte instituții care pot sprijini sectorul educational.

Legătura directă cu reprezentanții Direcției Generale Educație și Cultură Strășeni-Republica Moldova  a fost deopotrivă emoționantă dar și pragmatică. Potrivit reprezentanților celor două structuri de învățământ, în acest an școlar vor exista cel puțin două vizite reciproce de documentare și schimb de experiență. Colaborarea cu Republica Moldova  datează de ceva vreme și a fost initiate la nivelul inspectorului responsabil cu proiectele educaționale, pe atunci postul fiind ocupat de aceeași Angelica Necșulea.

Informații importante și utile profesorilor de istorie au venit și din partea doamnei Dorina Nichifor, vicepreședinte al Societății de Științe Istorice din România și fost inspector școlar cu specialitatea istorie. Gorjul continuă  să dețină printre cele mai importante filiale SSIR, cu peste 100 de membri cotizanți. S-a reținut faptul că această structură asociativă a profesorilor de istorie are o activitate intensă și o serie de proiecte pentru perioada următoare. SSIR Gorj și ISJ Gorj, în parteneriat cu alte structuri și instituții, vor derula în această toamnă proiectul educational MONUMENTELE GORJULUI VORBESC.

Ca exemplu de bune practici, profesoara Cristina Cotorcea de la Liceul Tehnologic Baia de Fier a prezentat experiența avută în Israel la un Seminar Internațional pe tema Holocaustului. În perioada 7-14 august 2022, aceasta a participat la activităţile Seminarului desfăşurate la Yad Vashem (Ierusalim), dar şi în alte locuri din Israel.  Seminarul este organizat pe cursuri (prelegeri ale profesorilor universitari de la Universităţi din Israel, cercetători ai Institutului de la Yad Vashem etc.), conferințe dar şi din ateliere de lucru, desfăşurate în complexul muzeal sau în sala de seminar. Temele vizează o abordare  a Holocaustului, de la originile evreilor şi până la istoria imediată a lor. Această experiență și materialele prezentate sunt foarte utile începând cu anul 2023-2024 când programa de liceu va include orele privind Holocaustul.

Pe agenda profesorilor de istorie

Profesorii de istorie au dezbătut și au primit în format electronic de  la inspectorul de specialitate un material amplu unde se vorbește de la calendarul școlar la schimbările din ROFUIP, olimpiade și concursuri școlare, portofoliul profesorului de istorie ș.a.

Cele mai importante modificări aduse Regulamentului de funcționare și organizare a școlilor  au fost dezbătute cu acest prilej: elevii nu vor mai fi exmatriculați; mediile se calculează  diferit după eliminarea obligativității tezelor; elevii vor beneficia  de un plan de învățare individualizat;  în fiecare școală din România va fi înființată o comisie pentru mentorat didactic și formare în cariera profesională etc.

De asemenea, Portofoliul profesorului de istorie va trebui să aibă următoarele elemente:Decizia de numire (suplinire, detaşare, titularizare)- copie; Fişa postului; Curriculum Vitae ;Structura anului școlar în curs; Încadrare; Orarul – inclusiv programul suplimentar; Documente curriculare (programe şcolare în uz, metodologii, regulamente, ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare, precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii, programe examene naţionale, programe şcolare pentru discipline opţionale); Lista disciplinelor opționale (unde este cazul), cu documentele necesare (fișa de avizare, programă, planificare, proiectarea unităților de învățare); Planificarea calendaristică anuală; proiectarea unităţilor de învățare; Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă; Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în învăţare; Instrumente de lucru şi de evaluare (teste inițiale, sumative, fișe de lucru, modele de portofolii, referate, tipuri de itemi şi altele); rezultate la examene naţionale; rezultatele evaluărilor periodice; Cursuri opţionale – suport de curs, materiale auxiliare; Documente privind calitatea de mentor, formator local/ judeţean/ naţional; coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ; îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie  al revistelor de specialitate; evaluator manuale; membru în comisii ştiinţifice; Calificativul acordat de C.A. (copie) ș.a.

O istorie a școlilor Gorjului

Angelica Necșulea a lansat pentru acest an școlar o provocare pentru fiecare profesor de istorie din județ, fiecare va întocmi o fișă a școlii unde funcționează , incursiunea putând să ajungă și un secol și jumătate în urmă. Toate materialele vor fi reunite într-un volum cu mai mulți autori, în funcție de contribuție.