LANSARE Tudor Vladimirescu, în analiza istoricului Gheorghe Gorun

Istoricul Gheorghe Gorun, una dintre cele mai importante voci ale istoriografiei românești cu origini pe aceste meleaguri, a lansat recent primul volum din lucrarea ”Tudor Vladimirescu între Scila și Caribda”, contribuția domniei sale la ”Bicentenarul Tudor Vladimirescu”, sărbătoare națională din acest an. Contribuția istoriografică a profesorului gorjean se adaugă altor apariții editoriale relevante  semnate de Gheorghe Nichifor, Costin Scurtu, Claudiu Mărăcine, Dumitru  Valentin Pătrașcu ș.a.

Așa cum ne-a obișnuit de mulți ani, istoricul Gheorghe Gorun ne oferă periodic cărți importante care țin de istoriografia  relevantă. Volumul ”Tudor Vladimirescu între Scila și Caribda” este o contribuție importantă la cunoașterea epocii în care a trăit și a  avut o participare  importantă în derularea evenimentelor eroul gorjean. Chiar dacă vorbim doar de un prim volum, demersul istoriografic este unul incitant și necesar în același timp. E, practic, un răspuns solid pentru toți cei care se îndoiau că pe această temă mai pot apărea lucruri relevante. Gheorghe Gorun reușește să redescopere toate sursele importante despre acele vremuri, să analizeze cu uneltele istoricului dar și ale unui veritabil detectiv împrejurările în care a trăit Tudor Vladimirescu, finalul(lucrarea) fiind pe atât de interesant și provocator pe cât o permite această  știință care este Istoria.

La scara istoriei

Cartea istoricului Gheorghe Gorun, cunoscut mai ales pentru analizele pertinente ale perioadei comuniste, s-a născut datorită hazardului, după mărturisirea autorului. Istoricul gorjean a fost implicat în proiectul unei piese de teatru dedicate bicentenarului Tudor Vladimirescu regizate de Gavriil Pinte. ”În  această situație- spune Gheorghe Gorun-mi-a încolțit ideea de a scrie o carte despre Tudor Vladimirescu, Ideea mea a fost susținută imediat de către devotații mei colaboratori, cei care mi-au căutat  și mi-au comandat toate scrierile foarte importante despre eroul începutului celui de-al XIX-lea veac al istoriei noastre.(,,,).  Inițial,am hotărât să scriu o carte de popularizare,o povestire, o narațiune, în care să îl prezint pe Tudor Vladimirescu (și faptele sale) în modul cel mai firesc cu putință, cu bunele și cu relele sale, cu izbânzile și cu căderile, cu hotărârile și cu șovăielile, cu virtuțile și cu lipsurile, cu sensibilitățile/cruzimile, cu luminile și cu umbrele, cu faptele lui sacrosante/înălțătoare, dar și cu acelea păcătoase.

Iată geneza unei cărți relevante pentru istoriografia românească, o lucrare care dezbate „chestiunile cele mai complicate și nelămurite pe deplin, precum asasinarea lui Tudor Vladimirescu, relațiile sale cu boierii, apartenența/ nonapartenența slugerului la Eterie și relațiile sale cu anumiți eteriști și, tratativele cu turcii, adeziunea / nonadeziunea gorjenilor la revoluție, idealizarea conducătorului revoluției, sursele averii comandantului de panduri, aspectele eludate din viața lui privată”…

Demersul istoriografic este unul complex, susținut de o bibliografie uriașă, încercând să lămurească fapte și împrejurări care păreau tranșate și unde vedem că nu este așa: „complotul a cărui victimă a fost Tudor Vladimirescu, relațiile cu boierii, încrederea nestrămutată a conducătorului revoluției în puterea diplomației pentru (re)câștigarea autonomiei depline a țării, stigmatul eterist și filoeterist și nenorocirea eteristă, adevăruri și legende despre Tudor Vladimirescu”.
Primul volum al lucrării dedicate de  Gheorghe Gorun eroului din Vladimir și faptei sale propune o interpretare inedită despre  „Asasinarea barbară a lui Tudor Vladimirescu”, despre „Boierii față cu revoluțiunea” și despre „Tudor Vladimirescu și Imperiul Otoman”. Un veritabil investigator istoriografic, Gheorghe Gorun ne propune o carte incitantă deopotrivă pentru specialistul în istorie și iubitorul de gen. Am putea să spunem că avem în față un excelent pretext de a face publicitate cărții de istorie scrisă în stilul occidental,  publicistic , accesibil publicului larg.

Explicații necesare

Gheorghe Gorun  își explică alegera titlului  cărții prin prisma faptului că ”încă de la începutul revoluției, el(Tudor Vladimirescu-N. A.) a fost între două pericole iminente-Imperiul Otoman și Eteria.”

Deși primul volum al lucrării a apărut cu ocazia Bicentenarului, nu vorbim de o lucrare de tip omagiu. Este un demers dificil dar în același timp necesar, de care avea nevoie istoriografia noastră mai ales în perioada postdecembristă.

Cartea a beneficiat și de o lansare oficială  în luna octombrie a acestui an în cadrul Muzeului Județean de Istorie ”Alexandru Ștefulescu”, eveniment desfășurat în condiții de pandemie.

Demersul nostrum este o invitație la lectură sub semnul muzei Clio!