„HISTORIA CNET”, prima revistă şcolară de istorie din Gorj

De curând, în cadrul Premiilor Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, revistei „Historia C.N.E.T.” editată de elevii şi cadrele didactice de la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu i-a fost conferit Premiul „Aurelian Iordănescu”, distincţie acordată anual celor mai bune reviste de istorie din ţară.

Maniera de prezentare a revistei „HISTORIA CNET” este una modernă, foarte atrăgătoare pentru elevi.
Maniera de prezentare a revistei „HISTORIA CNET” este una modernă, foarte atrăgătoare pentru elevi.

Sub egida Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu şi a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Gorj, de la începutul anului 2010, apare la Târgu-Jiu, în format electronic şi tipărit revista „Historia C.N.E.T.”, ajunsă astăzi la numerele 1-2 (9-10) / 2012. Vorbim despre un proiect mai vechi al Filialei Gorj a  Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, acela de atragere a tinerilor pasionaţi de istorie şi editarea unei publicaţii de specialitate.
Prestigiul pe plan local şi naţional de care Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu se bucură astăzi, înseamnă nu doar recunoaşterea asumantă a meritelor pe care acest aşezământ de educaţie şi ştiinţă le-a obţinut de-a lungul ultimelor decenii în slujba înzestrării tinerilor, cu deprinderi de înaltă ţinută profesională şi morală. Mai mult, avem în faţă o unitate şcolară care „trăieşte prezentul, valorificând cu demnitate şi conştiinţă profesională tradiţiile bogate, înscriindu-se pe un drum ascendent în elita învăţământului românesc”, aşa cum avea să ne mărturisească prof. dr. Gheorghe Nichifor,  directorul Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu.

Tribuna tinerilor iubitori de istorie
Revista „HISTORIA C.N.E.T.” s-a dorit, încă de la primul număr, să fie un îndemn spre cercetare adresat tinerilor preocupaţi de trecutul naţional şi universal, o posibilitate de îmbogăţire a orizontului cunoaşterii istorice. Coordonatorul revistei, profesorul Andrei Popete-Pătraşcu ne-a declarat că „se afirmă astăzi o nouă generaţie de elevi care pun, desigur, întrebări cu privire la trecut şi prezent. Ei trebuie să înţeleagă că scopul istoriei ca ştiinţă nu este de a acumula fapte şi date, ci de a-i determina să acorde importanţa cuvenită faptelor din trecut şi de a le înţelege semnificaţia. În acest mod este sprijinită gândirea lor critică.”
Colegiul de redacţie, format din elevi (Adrian Preda – redactor şef, Roxana Crăciun – redactor şef adjunct, Andreea Denisa Vlădulescu – secretar de redacţie) şi profesori ai Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, şi-a propus să impună publicaţia pe care o editează la Târgu-Jiu nu numai pe plan local ci şi naţional. „Abordând o arie tematică complexă, „Historia C.N.E.T.” este prima revistă şcolară de istorie din judeţul Gorj editată de un liceu. Revista vine, astfel, în sprijinul cunoaşterii, de către cei interesaţi, a istoriei locale, naţionale şi universale, dar se şi oferă drept tribună pentru tinerii, iubitori de istorie, dornici să-şi afirme cunoştinţele şi calităţile ştiinţific.”, ne declara acelaşi interlocutor.
Astfel, având în vedere varietatea şi calitatea articolelor prezentate, revista „HISTORIA C.N.E.T.”  reuşeşte să ocupe un loc important între publicaţiile de profil din ţară. Cu o materie bogată şi variată, structurată corespunzător, această publicaţia este dovada clară a potenţialului de valori umane şi spirituale de care dispune Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu. Cu o formulă grafică excelentă şi un sumar aureolând imaginea unei reviste şcolare impusă în peisajul publicistic prin ţinuta ştiinţifică, revista a câştigat încă din primul an de apariţie aprecieri şi distincţii, amintind aici Premiul I la Concursul Naţional al Revistelor Şcolare, etapa judeţeană (2011 şi 2012) sau Premiul „Aurelian Iordănescu” al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (2011 şi 2012).