Elevii de clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi testaţi tip PISA

Pentru al treilea an consecutiv, elevii claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi evaluaţi, potrivit Ministerului Educaţiei, după modelul testelor internaţionale PISA. Copiii vor fi testaţi la limba română – scris şi citit, matematică şi ştiinţe (fizică şi biologie). Testele la Evaluarea Naţională 2016 pentru elevii claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi corectate la cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimei probe de la fiecare clasă. Au acces la rezultate doar profesorii, elevul în cauză şi părinţii săi.

elevi-scoala-primara
Elevii de gimnaziu au de înfruntat testări după model european

Controversate în lumea şcolii şi mai ales printre părinţi care înţeleg destul de puţin rezultatele, testările la clasele II, IV şi VI se vor desfăşura şi în acest an.Scopul acestora este de a-i ajuta pe copii să se obişnuiască încă de mici cu formatul examenelor, cu presiunea pe care o pun acestea pe umerii lor, dar îi şi mobilizează să înveţe mai bine şi să se concentreze încă din primii ani de studiu.

Testări de nivel mediu

Potrivit Metodologiei de desfăşurare, subiectele pentru Evaluarea Naţională 2016 la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi realizate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) din subordinea Ministerului Educaţiei, în concordanţă cu programele şcolare.Subiectele de la Evaluarea Naţionala 2016 vor avea un nivel de dificultate mediu şi un format asemănător celor al testărilor internaţionale.
Evaluarea Naţională 2016 pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a se va desfăşura în sălile de clasă, iar copiii vor fi aşezaţi în bănci exact cum stau de obicei, în timpul orelor.
În cazul evaluării pentru clasa a II-a, învăţătorul de la clasă va împărţi subiectele elevilor şi îi va supraveghea pe parcursul testării. La clasele a IVa şi a VI-a, elevii vor fi supravegheaţi de doi profesori care nu predau la clasa respectivă. Aceştia vor împărţi subiectele şi vor supraveghea elevii pe timpul testării, fără să le ofere indicaţii cu privire la rezolvarea exerciţiilor.
Lucrările elevilor de la clasele a II-a şi a IV-a vor fi corectate de învăţătorul de la clasă şi de un alt profesor. La clasa a VI-a, testele de Limbă şi comunicare sunt corectate de câte doi profesori, unul de Limba şi literatura română şi celălalt de Limba modernă. Testele la Matematică şi Ştiinţe ale naturii vor fi evaluate de trei profesori – unul de Matematică, unul de Fizică şi unul de Biologie.

Calendarul testărilor

Calendar Evaluare Naţională 2016
• Evaluarea Naţională 2016, Clasa a ll-a
– 6 iunie 2016: Scris – Limba română
– 8 iunie 2016: Matematică
• Evaluarea Naţională 2016, Clasa a IV-a 2016
– 30 mai 2016: Limba română
– 31 mai 2016: Matematică
• Evaluarea Naţională 2016, Clasa a Vl-a 2016
– 23 mai 2016: Limbă şi comunicare (Limba şi literatura română + Limba modernă)
– 24 mai 2016: Matematică şi ştiinţe (Matematică + Fizică + Biologie)