Cursurile de vară ale Societăţii de Ştiinţe Istorice din România

Loading

La sfârşitul lunii iulie, Societatea de Ştiinţe Istorice din România a organizat cursurile de vară ale profesorilor de istorie, manifestare metodico-ştiinţifică găzduită în acest an de Filiala Călăraşi, condusă de prof. dr. Mihai Cotenescu, împreună cu Inspectoratul Şcolar al judeţului Călăraşi, prin inspector şcolar general, profesor de istorie, dr. Constantin Tudor, cu sprijinul oferit de Consiliul Judeţean Călăraşi şi de Primăria Municipiului Călăraşi, la care au participat 42 de invitaţi din ţară. Cursurile s-au finalizat cu o vizită de documenatre, timp de trei zile în Bulgaria

42 de profesori de istorie din toată tara, nivel preuniversitar si universitar, au participat la manifestare
42 de profesori de istorie din toată tara, nivel preuniversitar si universitar, au participat la manifestare

Filiala Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice a fost reprezentată de profesorii Andrei Popete-Pătraşcu şi Dorina Nichifor, aceasta din urmă primind şi „Premiul A.D. Xenopol” al S.Ş.I.R. pentru lucrarea „Gheorghe Chiţu – reprezentant al liberalismului modern din România”. Cei doi au participat la simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice cu tematică istorică sau de metodică a predării istoriei, lansări de lucrări istorice, precum şi la vizite de documentare la obiective istorice din judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, precum şi din Bulgaria.

Un program foarte dens
Activităţile importante din primele zile au fost: Simpozionul – ,,Repere istorice călărăşene”, Prezentare de carte: prof. dr. Constantin Tudor – „Judeţul Călăraşi, schiţă istorico – monografică”; Vizită la Silistra (Bulgaria), Simpozionul – ,,Contribuţii călărăşene la cunoaşterea istoriei naţionale şi locale”, Vizita de documentare – ,,Itinerar istoric în Bărăgan”: Mănăstirea Slobozia – Muzeul Naţional al Agriculturii – Târgul de Floci – Complexul podurilor de la Feteşti, Excursia de documentare – ,,Vetre de cultură şi civilizaţie milenară în Bărăganul călărăşean: Mânăstirea, Radovanu, Căscioarele”, Sesiunea de comunicări şi dezbateri metodice grupate sub tema: ,,Consideraţii privind predarea istoriei comunismului în învăţământul preuniversitar”.
Dintre istoricii de renume naţional care au conferenţiat la Călăraşi amintim: Ioan Scurtu (preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România), Bogdan Teodorescu (secretar general al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România), Gheorghe Onişoru, Bogdan Murgescu etc.
Vizita de documentare în Bulgaria a cuprins următoarele obiective: Muzeul tracilor de la Dryanovo, Veliko-Târnovo – capitala istorică a Ţaratului bulgar, Mausoleele de la Plevna şi Griviţa ş.a. Profesoara Dorina Nichifor s-a arătat impresionată de felul în care vecinii bulgari au restaurat şi conservat siturile arheologice şi de felul în care aceştia ştiu să îşi promoveze patrimoniul istoric şi cultural: „Nu există nicio piatră neaşezată la locul ei. Avem încă multe de învăţat de la ei despre ceea ce înseamnă istoria.”
La rândul său, profesorul Andrei Popete-Pătraşcu ne-a declarat, după întoarcerea de la cursurile de vară, că programul, variat ca de fiecare dată, a constituit o surpriză plăcută pentru fiecare participant, prin alternanţa simpozioanelor, meselor rotunde, dezbaterilor pe teme de istorie locală, românească sau universală, cu ceea a excursiilor tematice şi aplicative. „Alături de cei 42 de participanţi din acest an, am asistat, pe parcursul celor 10 zile de desfăşurare a cursurilor de vară, la veritabile lecţii de istorie şi cultură. Mă simt pe deplin câştigat de experienţa dobândită la aceste cursuri, invitând şi alţi profesori de istorie din judeţ să participe la cursurile organizate anul viitor”.
Cei doi gorjeni partici­panți intenţionează să publice o carte cu note de călătorie, despre obiectivele istorice vizitate în Bulgaria, intitulată „Pe urmele vechilor vlahi”.