Guvernul umblă la banii de concediu ai profesorilor, ilegal

În această perioadă, cadrele didactice îşi încasează salariile pe luna iunie şi, ar fi trebuit, banii pe concediu pe lunile iulie şi august. Acest lucru s-a întâmplat doar la puţine şcoli din Gorj pentru că Finanţele vor să reducă banii pe concediu cu 25 % deşi este ilegal şi vor fi acţionate în justiţie. La acest moment, legea de reducere a salariilor bugetarilor nu are nici norme de aplicare.

Vasile Mija, preşedintele USLI Gorj, de piept cu Guvernul
Vasile Mija, preşedintele USLI Gorj, de piept cu Guvernul

Profesorul Vasile Mija, preşedintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământ Gorj, ne-a declarat că profesorii trebuie să îşi primească legal banii integral pe concediu. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ s-a adresat Ministerului Muncii şi celui al Educaţiei cu acest demers.
„Având în vedere confuzia creată de apariţia Legii 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, Federaţia Sindicatelor Libere din învăţământ vă solicită transmiterea în teritoriu a unor precizări referitoare la modul de calcul a indemnizaţiei de concediu ce se acordă personalului din învăţământ, precum şi la urgentarea plăţii acesteia.
Dispoziţiile art. 1 ale Legii 118/2010, privitoare la diminuarea cu 25% a cuantumului brut al salariului, nu influenţează modul de calcul, respectiv cuantumul indemnizaţiei de concediu. Modul de stabilire a indemnizaţiei de concediu este consacrat de art. 145 alin. 1 şi 2 din Codul Muncii, care prevede că:
„(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.
(2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.”
De altfel, prevederile art. 1 din Legea 118/2010 fac trimitere doar la drepturile salariale (salarii/solde/indemnizaţii lunare de încadrare) reglementate de Legea 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, acte normative ce nu reglementează aspecte legate de acordarea indemnizaţiei de concediu.
Având în vedere că reducerea de salarii va produce efecte cu privire la drepturile salariale aferente lunii iulie 2010 şi următoarele, iar indemnizaţia de concediu se raportează la media zilnică a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, considerăm că membrii noştri de sindicat nu trebuie să suporte nici o reducere neîntemeiată a drepturilor referitoare la concediu ce li se cuvin. în consecinţă, vă solicităm să luaţi toate măsurile ce se impun pentru a preveni o astfel de situaţie.„, se arată în comunicatul USLI Gorj.