Fii voluntar!

Proiectul a implicat elevi, părinți și alte instituții și ONG-uri
Proiectul a implicat elevi, părinți și alte instituții și ONG-uri

Cadrele didactice de la Școala Gimnazială Hurezani, reprezentanți ai Consiliului Local și ai organizației nonguvernamentale ,,Aurora Hurezani“ au participat, în perioada 2013/2015, în proiectul ,,Be a volunteer –change the world“. Acesta s-a desfățurat cu sprijin financiar de la Comisia Europeană, prin Programul de învățare pe tot parcursul vieții, Comenius.
Partenerii de proiect au fost școlile ,,Simono Daukantas” din Kretinga și Kartena , ,,Regionino parko Salantai “, din Lituania. Activitățile au urmărit implicarea cadrelor didactice, a elevilor și a comunității locale în formarea de cetățeni activi, responsabili. De la adulţi, copiii au învăţat, acționând, ce înseamnă ,,voluntariat”. Dacă, la început, pentru ei părea un joc ,,de-a oamenii mari“, pe parcursul proiectului au înţeles importanţa activităţilor desfăşurate. Nu a fost doar empatie, ci şi responsabilitate, pentru că aşa cum spunea Eminescu:,,Sunt copil. Am ochi de copil. Văd lucrurile astfel precum sunt!“ Cu siguranţă, elevii noştri- voluntarii de astăzi- vor fi buni cetăţeni, activi, responsabili. Eminescu nota într-un articol, că un bătrân de spirit a spus despre tineretul nostru: “ …că- i pare că e ca cireșele, cărora grădinarul, voind să le facă să se coacă înainte de vreme, le sucește cozile. Cireșele se coc, într-adevar , dar numai pentru scopul de a fi mâncate, nicidecum pentru scopul cel mult al naturii, de a cuprinde un sâmbure dătător de viață, un germene al dezvoltării.” Omul, ca și copacul, de mic trebuie să crească drept!
Tinerii de astăzi sunt semințe: vor deveni model pentru cei din jur, vor genera fapte prin schimbarea concepțiilor ! Vor fi lideri!

Conferința finalăfii-voluntar-comenius-2

La conferința finală din Lituania, la începutul lui iunie, delegațiile celor două țări partenere în proiect au evaluat activitățile desfășurate cu scopul de a lăsa lumea ceva mai bună decât au găsit-o. Materialele prezentate în cadrul simpozioanelor (din oct. 2014 și martie 2015), ca și dezbaterile care au avut loc, au fost deosebit de constructive. Cadrele didactice din Gorj, dar și din alte județe, elevii –voluntari, primarii unor localități, reprezentanți ai părinților, ne-au împărtășit din experiența lor. Astfel, la Hurezani, voluntarii au ecologizat zonele marginale ale drumurilor comunale, dealul pe care se află mânastirea. În tabara din vara anului trecut, copiii au învățat cât de impotantă este alimentația în menținerea unui stil de viață sănătos. Au fost organizate ateliere de creație (pictură, sculptură, teatru, dans). Au fost colectate și donate alimente, obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte. Rezidenții de la Asociația ,,Sfântul Toma“ din Novaci s-au bucurat de concertul de colinde susținut de voluntarii noștri! Au fost realizate chestionare pe tema voluntariatului și s-au interpretat rezultatele acestora.

Diseminarefii-voluntar-comenius-3

Pentru promovarea și diseminarea activităților s-au pregătit CD –uri, DVD-uri, PPT, bannere, expoziții de fotografii, emisiuni radio și tv; s-au realizat diferite întâlniri; s-a creat site-ul proiectului!
Au fost implicate familiile în activităţile educative. Părinţii au participat la iniţierea şi desfăşurarea unor programe elaborate de şcoală, înţelegând rolul acestora în dezvoltarea comunităţii locale. Prin comitetele de părinţi, au participat la dezbaterea problemelor manageriale ale şcolii şi la stabilirea unor decizii. De la vorbe, au trecut la fapte! Au înţeles spusele lui Aristotel :,, Cei care educă pe copii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viaţă; de aceea, pe lângă viaţă, dăruiţi copiilor şi arta de a trăi bine, educându –i“. Tinerii voluntari au urcat pe scenă, pe trepte de lumină. Cu ocazia întâlnirilor bilaterale din proiect, înţelegând diversitatea culturală şi lingvistică, au căntat şi recitat în limba română, lituaniană, rusă, engleză, spaniolă şi franceză. Au interpretat dramatizări din folclorul românesc şi internaţional în diferite limbi. Au prezentat dansuri populare româneşti, dar şi moderne. S-a pregătit lucrarea ,,European Young Volunteers“. Aceasta este o carte –jurnal care împărtășește din experiența noastră.
Prin activităţile desfăşurate, voluntarii–juniori au învăţat că fiecare are dreptul la educaţie, la informare şi exprimare şi că este pregatit pentru a-şi continua educaţia, motivat social. Vi se pare puţin? Este un început ? Atunci, cum spunea Pitagora: ,,Începutul este jumatatea întregului!“ Liber, conştient, responsabil, activ, solidar, util! Ceea ce e bine, fiindcă tuturor ne pasă !

Prof. Lungu Elena