Un istoric al Liceului „Tudor Vladimirescu” la 15 ani de la înfiinţare (IX)

Aşa cum s-a văzut în materialul prezentat anterior orice început este mai dificil, iar situaţia din învăţământul românesc pare să nu se fi schimbat ni după mai bine de o sută de ani, scandaluri, lipsă de personal şi o continuă stare de incertitudine, toate cu efecte negative asupra celor ce ar trebui să fie viitorul de nădejde al unei naţiuni ce se vrea în „lumea bună”. Am ajuns şi la ultimul episod al raportului despre începuturile Liceului „Tudor Vladimirescu”.

Deşi au fost grele, începuturile Liceului „Tudor Vladimirescu” au însemnat un pas înainte în dezvoltarea judeţului
Deşi au fost grele, începuturile Liceului „Tudor Vladimirescu” au însemnat un pas înainte în dezvoltarea judeţului

Nu trece o lună şi o nouă schimbare se face în corpul didactic, profesorul Andrei Lăzărescu este trecut la Slatina şi în locu-i se numeşte D-l. I Popescu-Voiteşti. În acest an concediile abundă, profesorul Ciuceanu obţine două concedii, D-l I Malaescu asemenea pentru examen de capacitate, maestrului Baran pentru a putea găti lucrarea ce dorea să o expună la expoziţia din Paris etc. La jumătatea  lunei Noiembrie se face o nouă numire pe baza examenului de capacitate anume d-l G. Fotino ca maestru de muzică, care însă peste 15 zile este trecut la gimnaziul din Craiova numindu-se în locu-i D-l. M. Tănăsescu .

Certurile încep din nou

Abia se stabili corpul profesoral şi certurile încep din nou două rapoarte sunt înaintate de direcţiune contra D-lui. Al. Nicolau care primeşte de astă dată un avertisment din partea Ministerului şi în fine prin stăruinţe încontinue profesorul Al Nicolau este mutat cu începerea noului an 1900-1901 la Caracal şi înlocuit cu d-l Al. Andronescu, adus de la Ploeşti (Vezi  Ord. Nr.).
Cu toate aceste certuri, se remarcă şi o acţiune bună din partea profesorilor. Se alcătueşte pentru prima oară un cerc de conferinţe publice, un fel de mic ateneu, şi se ţin 10 conferinţe în iarna anului 1900.
În anul 1900-1901 se mai fac şi următoarele schimbări. Se numeşte maestru de muzică d-l. I. R. Simionescu adus de la liceul din Brăila iar la jumătatea anului pe ziua de 15 ianuarie 1901 d-l. Magheţu reuşeşte a se transfera la Ploeşti şi e adus d-l. N. Crisbăşanu de la liceul din …. Activitatea corpului didactic devine tot mai bogată  cercul conferinţelor publice îşi ia avânt ţinând 13 conferinţe adică îndoit ca în anul precedent, maestrul de muzică I. R. Simionescu depune un zel demn de lăudat iar d-l. Anghel Nicolescu maestru de gimnastică organizează o desciplină mai bună în elevi. Tot în acest an la 15 Aprilie 1901 gimnaziul este vizitat de D-nul. prim-ministru D. A. Sturdza şi de d-nul. ministru al lucrărilor publice I. C. Brătianu. Perioada electorală se deschiseseşi profesorul de l. franceză d-l. Numai D Frumuşanu  fu candidat de deputat şi în urmă ales îşi dă demisia pe ziua de 15 aprilie iar catedra este împărţită până la sfârşitul anului de D-nii Şt. Bobancu (cl. III-IV) şi I. Popescu-Voiteşti (cl. I-II).
În anul 1901-1902, catedra de l. franceză se încredinţează d-lui. D. N. Iotta, la catedra de l. latină se numeşte d-l. Christache Georgescu dându-i-se şi l. română şi dreptul din cl. IV-a  adogându-se un nou profesor. Această mărire a personalului a fost cerută prin faptul că gimnaziul era în al 3-lea an de transformare din real în unicul tip care există azi.
În acest an cu ocazia jubileului de 25 de ani corpul profesoral alcătuieşte o adresă de felicitare M. S. Regelui. Adresa s-a predat prin d-l ministru Spiru Haret şi M. S. Regele a binevoit a da ordine Marelui Mareşal al Curtei G. C. Filipescu a exprima Înaltele Sale mulţumiri. În timpul examenelor gimnaziul avu o a doua vizită ministerială, D-l. C Stoicescu ministrul de justiţie, asistă la examenele de religie (cl. IV) şi de matematică (cl. II).
În anul 1902-1903 elevii fac o escursiune sub conducerea d-lor. I Moisil, D. N. Iotta, Anghel Niculescu şi I. Baston la Runc în zilele de 24 şi 25 Aprilie sărbătorind ziua onomastică a M. S. Reginei în acea comună laolaltă cu elevii şcoalelor rurale din localitate. Conferinţele publice din ultimii doi ani sunt întrerupte afară ocasiunea ce se presentă cu d-l. T. Duţescu-Duţu care în seara de 29 Mai ţinu o conferinţă despre Spiritul de imitaţie.
Comisiunea pentru examenele de absolvire a fost tot cea din anul trecut. În fine în ultimul an la care se opreşte acest istoric se fac altele două schimbări în corpul didactic şi anume d-l. Al. Scrădeanu la şc. Fizico-chimice dându-se geografia d-lui. I Moisil, iar d-l. Pânzariu fiind transferat la Giurgiu; iar aproape de jumătatea anului la 15 Decembrie se numeşte maestru de gimnastică G. Hristache în locul d-lui. Anghel Nicolescu, numindu-se ca secretar D. N. Iotta. Comisiunea de absolvire este aceeaşi cu singura deosebire a înlocuirei preşedintelui prin d-l. I. S. Floru, profesor liceul Sf. Sava.
La 10 iulie se numeşte un nou director în locul d-lui. I. Moisil demisionat şi anume profesorul de matematică d-l. Al. Andronescu”.
Ion Hobeanu