Un istoric al Liceului „Tudor Vladimirescu” la 15 ani de la înfiinţare (IV)

Loading

Dacă până acum raportul din anul 1905 s-a referit numai la situaţia generală a învăţământului târgujian din secolul al XIX-lea şi la localurile folosite de unitatea de învăţământ, începând cu acest număr ne vom ocupa şi de cei care au făcut ca această unitate să fie una de prestigiu, adică de cadrele didactice. Trebuie menţionat că raportul amintit mai sus alocă un spaţiu generos acestui aspect.

Unul dintre cei mai importanţi profesori la începuturi a fost inegalabilul Ştefan Bobancu
Unul dintre cei mai importanţi profesori la începuturi a fost inegalabilul Ştefan Bobancu

Personalul didactic

În primul an de funcţionare, gimnaziul având numai clasa I, întreg corp didactic se compunea din trei profesori: d-nii. Şt. Bobancu, Traian Negrescu, şi Vasile Rădeanu. La început Ministerul hotărâse să fie numai  doi profesori, unul de partea literară şi altul de cea ştiinţifică şi numai mai târziu la o lună după deciziunea înfiinţării gimnaziului se mai adaogă un al treilea însărcinat cu predarea religiei şi muzicei. Tot în acest prim an în urma intervenirei făcute de director pe lângă comandantul regimentului Gorj (Vezi rap, nr. 21 din 31 Decembrie 1890), elevii au făcut exerciţii militare sub conducerea sublocotenentului G. Teodorescu.
În cel de-al doilea an şcolar, 1891-1892, urmând a funcţiona şi clasa I-a se mai adaogă încă un profesor, d-l. G. Stolojanu (vezi ord. nr. 8581A din 1 Septembrie 1891) şi materiile se împart astfel: D-l. Bobancu preda L. Română, Istoria, Desemn şi Caligrafia, d-l. Tr. Negrescu Matematica şi Şc. Fizico-Naturale, d-l. G. Stolojan L. Franceză, L. Germană, Geografia şi Gimnastică şi d-l V. Rădeanu religia şi muzica.
Cu cât gimnaziul căpăta o vechime mai mare în existenţa sa cu atât se simte şi mai mult nevoia unui corp didactic mai numeros. În anul următor, 1892-1893, se mai adaogă încă un profesor, I Neagoe, căruia I se încredinţează Şc. Fizico-Naturale şi Geografie lăsându-se d-lui. G. Stolojan L. Franceză şi L. Germană (vezi Ord.nr. 10994A din 1 Sept. 1892). Tot în acest an, chiar din Septembrie se adaogă şi un maestru de desemn d-l. V. Rola Piekarski, primul deoarece păn aici dexteritatele fuseseră împărţite între profesori. În anul precedent s-a întrerupt exerciţiile militare, introduse în primul an şi de astă dată se reia această inovaţiune, instructor militar fiind D-l. Loct. Şt. Georgescu. Doi ani de zile a existat o armonie complectă între membrii corpului didactic, în acest de-al treilea an liniştea şi concordia dispare, vrajba dintre profesori ajunsese atât de pronunţată încât Ministerul simţi nevoia ca în luna Ianuarie 1893să delege pe d-l. Inspector I. Găvănescul cu anchetarea faptelor de care era învinuit directorul. Ancheta dovedi pe cât se vede, pe toţi culpabili. Directorul primi observaţiuni ceea ce-l îndritui să facă un memoriu detaliat desvinovăţindu-se şi de greşelile ce se găsise în sarcina sa. Nu trecură două luni şi unul din profesori, Traian Negrescu, fu transferat la Slatina în locul d-lui C. Vişinescu, profesor provizoriu, care primeşte a fi adus la Tg-Jiului (vezi ordinul nr. 1076B din 4 Martie 1893). Ceea ce este de remarcat în duşmănia ivită între profesori este faptul că erau două tabere ai căror capi erau tocai profesorii cei vechi, care doi ani de zile trăiseră în cea mai deplină armonie. Directorul Bobancu susţinut de D-nii G. Stolojan şi I. Neagoe erau acuzat de D-nii Traian Negrescu şi V. Rădeanu.
În cel de-al patrulea an, 1893-1894, înfiinţându-se ultima clasă, a IV-a, gimnaziul fiind complet se mai adaogă încă doi profesori d-nii Alex Chardin licenţiat în litere şi Mihail d. Dumitrescu (Vezi ord. nr. 4912 B din 14 Septembrie 1893) şi repartiţia materiilor fu astfel.
Şt. Bobancu  L. Română cl. I-IV şi dreptul cl. IV
C. Vişinescu  Matem. şi comptabilitatea cl. I-IV
G. Stolojan L. germana cl. I-IV
Al. Chardin L. franceză cl. I-IV
Mih. V. Dumitrescu Istoria şi Geogr. cl. I-IV
Rola Piekarski Desemn şi Gimnastică
Din această repartiţie se observă lipsa muzicei şi religiei deoarece se hotărâse înlocuirea fostului profesor D. V. Rădeanu şi rămânea ca mai în urmă ministerul să facă o altă numire. Acest numire au eşit târziu, la sfârşitul primei jumătăţi a lunei Septembrie deoarece ivindu-se în vecinătatea ţărei, şcolile au fost închise până la 15 Septembrie (Vezi ord. telegraf. nr.4356 B din 25 August 1893). La sfârşitul lui Septembrie se împlineşte şi locul vacant prin numirea D-lui Clemente Bontea, licenţiat teologie, ca profesor de religie (Vezi ord. nr. 5201 B din 21 Sept 1893 ) şi de la 1 Octombrie i se încredinţează şi muzica (Vezi ord. nr. 5946 B din 5 Decembrie 1893). (va urma)
Ion Hobeanu