Tilularizarea bate la uşă

În data de 15 iulie 2009 se va desfăşura examenul de titularizare în învăţământ. Candidaţii vor putea depune dosare, în perioada 8-19 iunie 2009, pentru: concurs pentru titularizare; pentru continuitate prin detaşare la cerere; detaşare la cerere prin concurs specific (în baza punctajului); înscriere la repartizarea suplinitorilor cu post redus; continuitate prin suplinire.

La jumătatea lunii viitoare, dascălii gorjeni vor încerca  să ocupe peste 1000 de posturi libere
La jumătatea lunii viitoare, dascălii gorjeni vor încerca să ocupe peste 1000 de posturi libere

Potrivit lui Nicolaie Mergea, inspectorul şcolar general al judeţului Gorj,  în data de 15 iulie 2009 se va desfăşura examenul de titularizare în învăţământ. Candidaţii vor putea depune dosare, în perioada 8-19 iunie 2009, pentru: concurs pentru titularizare; pentru continuitate prin detaşare la cerere; detaşare la cerere prin concurs specific (în baza punctajului); înscriere la repartizarea suplinitorilor cu post redus; continuitate prin suplinire.
Candidaţii validează fişele de înscriere în perioada 29 iunie –  3 iulie 2009, iar absolvenţii promoţiei 2009 la data de 8 iulie 2009. La data de 9 iulie 2009 se publică pe INTERNET datele de înscriere ale candidaţilor.
În perioada validării fişelor de înscriere, inspectoratele şcolare vor afişa la centrele de concurs programarea probelor practice/orale din zilele de 10 şi 13 iulie 2009 şi unităţile de învăţământ la care vor fi susţinute aceste probe.
Centre de înscriere şi examen sunt următoarele:CENTRUL DE EXAMEN NR.1   COLEGIUL NAŢIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TG-JIU, pentru următoarele specializări: Învăţători; Arte + muzica;Limba română + profesor documentarist; Fizică – Chimie; Biologie; Geografie; Istorie + Ştiinţe socio-umane; Palatul şi cluburile şcolare
CENTRUL DE EXAMEN NR.2   COLEGIUL NAŢIONAL „ECATERINA TEODOROIU” TG-JIU, pentru următoarele specializări:  Educatoare; Discipline tehnice; Limbi străine; Matematică; Religie; Educaţie fizică; Profesor consilier + logoped; Informatică
Nicolaie Mergea ne-a informat că pentru următoarele etape ale mişcării de personal didactic există un număr de 1074 de coduri, complete şi incomplete, din care:TITULARIZABILE: 169, din care:pentru mediul rural: 110;  pentru mediul urban: 59; NETITULARIZABILE: 905, din care complete: 268;  incomplete: 637.