Taxele şi impozitele cresc în 2010 cu 20%

Loading

Începând cu anul 2010, impozitele şi taxele locale vor creşte cu aproximativ 20 % deşi nu se anunţă creşteri de salarii sau de pensii. Există anumite taxe, cum ar fi cea pentru cartea de identitate care se măreşte cu 400%. Proprietarii de clădiri vor scoate din buzunar sub formă de impozit cu circa 2 milioane de lei vechi mai mult ca în 2009.

Începând cu 2010 gorjenii vor lăsa mai mulţi bani la ghişeu pe taxe şi impozite locale
Începând cu 2010 gorjenii vor lăsa mai mulţi bani la ghişeu pe taxe şi impozite locale

Impozitele şi taxele locale vor fi majorate cu aproximativ 20% începând de anul viitor, valoarea de impozitare pentru clădirile făcute din materiale rezistente şi racordate la utilităţi urmând să fie majorată de la 669 de lei pe metrul pătrat la 806 lei. Valoarea de impozitare a clădirilor din materiale rezistente – beton sau cărămidă – care nu sunt racordate la reţeaua de apă, canalizare, reţeaua electrică sau termică va creşte de la 397 de lei pe metrul pătrat la 478 de lei pe metrul pătrat.
Valoarea de impozitare a fiecărui metru pătrat de construcţie din lemn, piatră naturală sau chirpici creşte şi ea, de la 182 la 219 lei în cazul celor cu utilităţi şi de la 114 la 137 în cazul celor fără utilităţi. Impozitul pe clădiri se calculează de autorităţile locale, cuantumul plătit de contribuabil urmând să fie de 0,1% din valoarea de impozitare stabilită prin lege. La această valoare, autoritatea locală poate adăuga până la 20%.
Cuantumul impozitelor pentru terenurile intravilane cu destinaţia de spaţiu de construcţie creşte şi el, de la 7.404 lei anual pentru un hectar la 8.921 de lei, în condiţiile în care localitatea în care se află este, conform clasificării oficiale, una de rang 0, iar zona în care terenul este amplasat este „A“. Clasificarea oficială instituie localităţi de şase ranguri – notate, în ordine crescătoare, de la „0“ la „V“, iar zonele din cadrul localităţii sunt, de la centru spre periferie, de la „A“ la „D“.

Taxă pe maşinile de lux
Creşte şi impozitul pe mijloace de transport, cea mai recentă HG instituind o taxă anuală în funcţie de cilindreea motorului maşinii, motocicletei sau utilitarei. Pentru cele cu o cilindree de maximum 1.600 de centimetri cubi, românii vor plăti câte opt lei pentru fiecare 200 de centimetri cubi ai propulsorului maşinii lor. Pentru cele cu motoare între 1.601 şi 2.000 de centimetri cubi, fiecare 200 de centimetri cubi vor fi taxaţi cu 18 lei. Între 2.001 şi 2.600 de centimetri cubi, unitatea de calcul va fi de 36 de lei, iar pentru intervalul de la 2.601 la 3.000 de centimetri cubi, fiecare 200 de centimetri cubi se vor taxa cu 72 de lei anual.

Bani mai mulţi la autorizaţii
Aceeaşi hotărâre de guvern stabileşte şi cuantumul taxelor percepute de administraţiile locale pentru diverse servicii, precum eliberarea unor autorizaţii sau certificate.
Dacă până acum un certificat de urbanism pentru un teren cu suprafaţa de până la 150 de metri pătraţi se elibera contra unei sume de 3-4 lei, aceasta va fi, din 2010, cuprinsă între 4 şi 5 lei.

Taxe de timbru duble
Pentru eliberarea de către administraţia publică de certificate, adeverinţe şi orice alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare, taxa va urca de la 1 leu la 2 lei, aceeaşi majorare fiind operată şi pentru eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor.
Tot cu 2 lei în loc de 1 leu va fi taxată şi eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă, a desfacerii căsătoriei, reconstituirea actelor de stare civilă şi eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate vor fi, de asemenea, taxate cu 2 lei, în loc de 1 leu.
Pentru cartea de identitate plătim de patru ori mai mult.Taxe unice cuprinse între 5 şi 27 de lei pentru obţinerea permisului auto. Reexaminarea costă 72 de lei. În ceea ce priveşte taxa de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv, prin ordonanţa guvernului este introdusă o taxă unică de 52 de lei. Noua taxă reprezintă din nou o comasare la valoarea cea mai mare, în condiţiile în care pentru înmatricularea autovehiculelor şi remorcilor cu masa totală de până la 750 kg inclusiv se plătesc în prezent 26 de lei, iar o taxă de 52 lei este percepută doar pentru autovehicule şi remorci cu masa totală între 750 kg şi 3,5 tone.